Banking-09_A-Chief_BV.png

Vlaamse groene stroom certificaten (GSC) 

VEA, DNB EN VREG

 

Max. 93€ per GSC

Heb je een installatie groter dan 10 kW die elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa,...) of ga je er één plaatsen? Dan kan je groenestroomcertificaten aanvragen die je kan doorverkopen aan distributienetbeheerders of elektriciteitsleveranciers.

Ontvang:

 

93€ per GSC

Afhankelijk van de bandingsfactor en de geproduceerde netto groene stroom 

Wij screenen vrijblijvend of jouw project in aanmerking komt, stellen de subsidieaanvraag voor je op en leiden het gehele proces in goede banen.