Banking-08_A-Chief_BV.png

Innovatieaftrek  

FOD Financiën

Vrijstelling van vennootschapsbelasting 85%

Wanneer je inkomsten genereert uit intellectuele eigendomsrechten kan je onder specifieke voorwaarden aanspraak maken op een vrijstelling van vennootschapsbelasting.

Ontvang:

 

85% vrijstelling van venootschapsbelasting

Op de netto-inkomsten die voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten

Komen in aanmerking:

  • Een octrooi

  • Een aanvullend beschermingscertificaat

  • Kwekersrechten

  • Auteursrechtelijk beschermde software

  • Weesgeneesmiddelen

  • Data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

Wij screenen vrijblijvend of jouw project in aanmerking komt, stellen de subsidieaanvraag voor je op en leiden het gehele proces in goede banen.