Metaphors-13_A-Chief_BV.png

KMO-Portefeuille (KMOP) 

VLAIO

Max. 7.500€ per jaar

Wanneer je opleiding nodig hebt of extern advies wilt inwinnen van een specialist over een specifiek thema kan je een tussenkomst in de kosten bekomen via KMO Portefeuille, op voorwaarde dat je beroep doet op een geregistreerde dienstverlener.

Ontvang:

 

30% tot max. 7.500€

Voor kleine ondernemingen

20% tot max. 7.500€

Voor middelgrote ondernemingen

Wij screenen vrijblijvend of jouw project in aanmerking komt, stellen de subsidieaanvraag voor je op en leiden het gehele proces in goede banen.