GREEN Investeringssteun voor groener en efficiënter energiegebruik


In onze voortdurende inspanningen om het veranderende klimaat en de bijhorende uitdagingen te counteren, zet de overheid sterk in op subsidies en steunmaatregelen die duurzaam en ecologisch ondernemen stimuleren. Bedrijven die investeren en inzetten op ecologische en duurzame maatregelen kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen.

Zo biedt de GREEN Investeringssteun ondersteuning aan bedrijven die inzetten op een groener en efficiënter energiegebruik binnen hun productieprocessen.

Wat houdt de GREEN Investeringssteun in?

De GREEN Investeringssteun (GRoener en Efficiënter ENergiegebruik in de industrie) biedt steun aan bedrijven die investeren om hun productieproces te vergroenen (transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie) of hun totale energieverbruik te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld het recupereren en hergebruiken van restwarmte zijn of het aanpassen van productieprocessen waardoor er minder energie verbruikt wordt.

Voorwaarden van de GREEN Investeringssteun

De investeringen

1.  hebben te maken met vergroening in de vorm van groene energiedragers.

     -   warmte afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, van groene of blauwe waterstof of van restwarmte

     -   elektrificatie

     -   bepaalde (standaard-)investeringen komen niet in aanmerking: PV-panelen, windturbines, warmtepomp op lucht, …

2.  hebben te maken met energie-efficiëntie.

     -   de technologie overschrijdt de standaardtechnologie

     -   de investering is productie-gerelateerd

     -   investeringen in nieuwe fossiele technologieën komen niet in aanmerking (uitgezonderd de opwaardering van restwarmte)

3.  komen niet voor op de limitatieve lijst van technologieën van de steunmaatregel ecologiepremie+. (deze investeringen moeten ingediend worden via de Ecologiepremie+)

4.  gaan verder dan wat wettelijk verplicht is.

De totale projectkost bedraagt meer dan 50.000€ en het project start pas op de eerste dag van de maand volgend op de datum van indiening.

Wie kan de GREEN Investeringssteun aanvragen?

Kmo's en grote ondernemingen die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn of ondernemingen die ten laatste één jaar na de goedkeuring van de aanvraag in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel vestigen.

 Vzw's die een economische activiteit uitoefenen en waarvan de hoofdactiviteit voorkomt op de GREEN NACE-codelijst kunnen ook een aanvraag indienen.

Landbouwbedrijven worden voor deze specifieke steun helaas uitgesloten.

Wat houdt de GREEN Investeringssteun in?

De GREEN Investeringssteun wordt toegekend op de ecologische meerkost van je investering. Die meerkost wordt bepaald door de vergelijking met een gelijkaardige klassieke investering die echter niet dezelfde ecologische normen en milieu-impact bereikt als de gesubsidieerde investering.

Om een aanvraag voor de GREEN Investeringssteun in te dienen moet je totale investeringskost minimum € 50.000 bedragen om in aanmerking te komen. Je mag bij een aanvraag uiteraard meerdere investeringen indienen.

De steun bedraagt tussen 20% en 40% van de investeringskosten die weerhouden zijn en de kosten die nodig zijn om je project uit te voeren.

De grootte van de procentuele tussenkomst is afhankelijk van de ecoklasse van de investering en van de grootte van je onderneming (kmo of go). De steun is geplafonneerd tot maximaal 1 miljoen euro per drie jaar.

Niet-aanvaarde projectkosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor analyse naar haalbaarheid van de technologië(en) om zo een keuze te kunnen maken, de verbruikskosten van de technologie waarin geïnvesteerd wordt en infrastructuurwerken.

Enkele aandachtspunten:

·         Je krijgt voor deze investering nog geen andere overheidssteun.

·         De investeringen moeten afgeschreven worden over minstens een termijn van 3 jaar.

Hoe kan ik GREEN Investeringssteun aanvragen?

De GREEN Investeringssteun kan permanent ingediend worden via het VLAIO-portaal.

Je project mag pas starten ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarin de steunaanvraag wordt ingediend. Hou er dus rekening mee dat je eerst je aanvraag indient voor je met je project start.

Advies nodig?

Uiteraard zijn er nog subsidies die ecologisch, duurzaam en circulair ondernemen ondersteunen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de GREEN Investeringssteun of andere steunmaatregelen?

Neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende subsidiescan. Wij bekijken graag wat jouw mogelijkheden zijn. Onze experts nemen de subsidieaanvraag volledig over en begeleiden je tijdens het hele traject ervan.

GRATIS SUBSIDIESCAN

Of contacteer ons vrijblijvend via info@a-chief.be of via +32 3 361 81 91.

A-Chief adviseert dagelijks ambitieuze ondernemers door hen wegwijs te maken in het complexe subsidielandschap. We detecteren subsidiekansen, schrijven ijzersterke en onderbouwde dossiers en ontzorgen bedrijven in het volledige subsidietraject van a tot z.  We verzilveren graag voor elke ondernemer de financiële boost die hun groei, innovatie en ambitie onderbouwt, hun concurrentiepositie verstevigt of hun onderneming futureproof maakt.  www.a-chief.be

Contacteer Ons | A-Chief

Contacteer Ons | A-Chief

​​​​​​​Voor vele ondernemers zijn subsidies onbekend terrein. A-Chief streeft ernaar om jouw vertrouwen te winnen én te behouden. Dit doen we door te luisteren voor we adviseren en door oplossingsgericht te werken.

ONTDEK MEER

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons