Internationaliseren

Internatio-
naliseren

Ben je als bedrijf al actief in het buitenland, maar zie je een opportuniteit in het aanboren van nieuwe markten en heb je hierbij nood aan strategisch advies? Wil je als nieuwe speler op de exportmarkt een strategisch medewerker aanwerven die een effectieve go-to-marketstrategie kan uitwerken? Wil je de gevolgen van de Brexit aanpakken en jouw bedrijfsvoering heroriënteren? 

Wat je persoonlijke internationaal traject ook is, elke ondernemer die de buitenlandse markt wil betreden en veroveren, botst vroeg of laat op een hindernis. Internationaliseren betekent namelijk ook rekening houden met andere tradities en gewoonten van nieuwe doelgroepen, de wetgeving verschilt van land tot land en ook de taal kan een barrière vormen. Om een exportproject professioneel aan te pakken is het advies van ervaren deskundigen vereist. Maar professioneel advies kost geld. Daarom heeft de Vlaamse overheid tal van ondersteuningsmogelijkheden, subsidies en financiële steunmogelijkheden ontwikkeld. Wij ondersteunen jouw bedrijf bij het zoeken naar de subsidie die het best bij je internationaliseringsproject past.

Samengevat

Kmo-groeisubsidie internationalisering

Voor?
Inwinnen extern advies en/of aanwerven strategisch medewerker in het kader van een internationaliseringstraject

Subsidiebedrag?
Tot maximaal €50.000

Brexit veerkrachtsubsidie

Voor?
Heroriëntering handel voeren met het Verenigd Koninkrijk


​​​​​​​Subsidiebedrag?
Tot maximaal €50.000

Startende exporteurs

Voor?
Startende exportbedrijven

Subsidiebedrag?
Tot maximaal €7.000 per jaar

Internationaal ondernemen

Voor?
Projecten die internationaal ondernemen bevorderen

Subsidiebedrag?
Forfaitair bedrag, afhankelijk van het project

Kmo-groeisubsidie internationalisering

Elke onderneming die wil groeien door op internationale schaal te gaan werken, kan een kmo-groeisubsidie tot 50.000 euro aanvragen voor het inwinnen van extern advies en/of het aanwerven van een strategisch medewerker. Voorwaarden zijn een langetermijnstrategie en het realiseren van een duurzaam economisch groeitraject voor de vestiging in Vlaanderen. Deze subsidie kan aangevraagd worden door zowel beginnende exporteurs als bedrijven die al ervaring hebben met export en nieuwe markten willen aanboren.

Brexit veerkrachtsubsidie

De invoering van de Brexit heeft zware economische gevolgen voor elk bedrijf dat handel voert met het Verenigd Koninkrijk. De Vlaamse overheid lanceerde daarom deze Brexit veerkrachtsubsidie om bedrijven toe te laten maatregelen te nemen en hun bedrijfsvoering op een duurzame manier te heroriënteren. Er kan steun verkregen worden voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener en/of de eigen personeelskost. Ondernemingen die beantwoorden aan deze oproep kunnen maximaal 50.000 euro aan financiële steun krijgen voor het uitvoeren van hun project.

Subsidies voor startende exporteurs

Ook Vlaamse kmo’s die pas een exportservice hebben opgestart en die nog nooit een subsidie van Vlaanderen hebben ontvangen, kunnen rekenen op steun in de vorm van een eenmalige forfait van €7.000  en de persoonlijke begeleiding van een aangewezen adviseur.

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen bevorderen

Het Vlaamse gewest biedt subsidies aan bedrijven in het kader van projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen. Subsidies worden uitgereikt aan ambitieuze ondernemers die:

 • Een prospectiereis plannen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  Prospectiereizen zijn een goede manier om een nieuwe markt te benaderen en ter plaatse persoonlijke contacten te leggen met potentiële klanten en partners. Deze subsidie komt voor een deel tussen in de kosten die moeten worden gemaakt om dergelijke projectiereizen te kunnen organiseren.
 • Willen deelnemen aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement.
  Naast prospectiereizen zijn ook niche-evenementen en vakbeurzen de uitgelezen locaties om een internationaal netwerk op te bouwen. Deze subsidie maakt het mogelijk voor bedrijven om aan deze internationale evenementen deel te nemen om zo zakelijke contacten te leggen en de naambekendheid te vergroten bij een gespecialiseerd publiek.
shutterstock_1369162019.jpeg
 • Werk maken van de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie. 
  ​​​​​​​
  Het opzetten van een meertalige website, een webshop beschikbaar stellen in verschillende talen, het maken van een bedrijfsfilm, … stuk voor stuk zaken waar je als ondernemer in een internationaal traject mee te maken krijgt. Deze subsidie biedt een financiële ondersteuning bij het extern laten ontwikkelen en ook het laten vertalen van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie.
 • Een prospectiekantoor oprichten buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  Binnen bepaalde sectoren is het noodzakelijk om lokaal aanwezig te zijn. Dit kan door plaatselijk een prospectiekantoor op te zetten. Deze subsidie kan worden aangevraagd als financiële ondersteuning bij het opzetten van een plaatselijk prospectiekantoor.
 • Een internationaal maatwerkproject op touw zetten.
  Met deze subsidie wil bedrijven stimuleren om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons