Internationaliseren

Internatio-
naliseren

Ben je als bedrijf al actief in het buitenland, maar zie je een opportuniteit in het aanboren van nieuwe markten en heb je hierbij nood aan strategisch advies? Wil je als nieuwe speler op de exportmarkt een strategisch medewerker aanwerven die een effectieve go-to-marketstrategie kan uitwerken? Wil je de gevolgen van de Brexit aanpakken en jouw bedrijfsvoering heroriënteren? 

Wat je persoonlijke internationaal traject ook is, elke ondernemer die de buitenlandse markt wil betreden en veroveren, botst vroeg of laat op een hindernis. Om een exportproject professioneel aan te pakken is het advies van ervaren deskundigen vereist. Maar professioneel advies kost geld. Daarom heeft de Vlaamse overheid tal van ondersteuningsmogelijkheden, subsidies en financiële steunmogelijkheden ontwikkeld. Wij ondersteunen jouw bedrijf bij het zoeken naar de subsidie die het best bij je internationaliseringsproject past.

Samengevat

Kmo-groeisubsidie internationalisering

Voor?
Inwinnen extern advies en/of aanwerven strategisch medewerker in het kader van een internationaliseringstraject

Subsidiebedrag?
50% van de advieskost via één of meerdere dienstverlener(s),
met een maximum van 25.000 euro
en/of
50% van de loonkost van één strategisch profiel,
met een maximum van 25.000 euro

Per groeitraject kan dus maximaal 50.000 euro subsidie worden ontvangen.

Lees meer

Ontwikkeling & vertaling digitale bedrijfscommunicatie

Deze subsidie ondersteunt Vlaamse kmo's die investeren in ontwikkelen en vertalen in digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie.

Onder deze communicatie vallen website, bedrijfsfilm en sociale media-campagnes.

Subsidiebedrag?
De subsidie voor internationale bedrijfscommunicatie bestaat uit een forfaitaire tussenkomst van 3.000 euro (kan opgetrokken worden naar 4.500 euro).

Lees meer

Starterspakket internationalisering

Voor?
Voor Vlaamse kmo's die nooit eerder een subsidie hebben ontvangen van FIT en concrete internationaliseringsplannen hebben die klaar staan om uitgerold te worden.

Subsidiebedrag?
Tot maximaal 9.000 euro per jaar

Lees meer

Deelname aan een buitenlandse beurs en/of niche-event

Voor?
Deze subsidie biedt financiële ondersteuning voor Vlaamse kmo's, ondernemersorganisaties en Kamers van Koophandel die op een actieve manier deelnemen aan een internationale beurs of niche-event.

Subsidiebedrag?
Voor beurzen: 50% van de huurkost van de stand, geplafonneerd tot 5.000 euro (kan opgetrokken worden tot 7.500 euro).
Voor niche-events: forfaitair bedrag van 2500 euro (kan opgetrokken worden tot opgetrokken tot 3.750 euro).

Lees meer

Prospectiereis buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen

Voor?
Deze subsidie biedt financiële ondersteuning voor Vlaamse ondernemingen die via een prospectiereis een nieuwe markt willen benaderen en ter plaatse persoonlijke contacten leggen met potentiële klanten en/of partners.
Deze subsidie geldt enkel voor prospectiereizen buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Subsidiebedrag?
De subsidie wordt berekend op basis van een lijst van forfaitaire bedragen voor reis- en verblijfskosten per land en wordt toegekend voor 1 afgevaardigde per reis. Dit geldt voor 50% van de eerder vermelde forfaitaire bedragen (kan opgetrokken worden tot 75%).

Lees meer

Oprichten prospectiekantoor buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen

Voor?
Deze subsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen die permanent aanwezig willen of moeten zijn in een bepaalde buitenlandse markt om de voeling en veranderende noden van het land en lokale klanten op de voet op te kunnen volgen.

Deze subsidie geldt enkel voor het oprichten van een prospectiekantoor in landen buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Subsidiebedrag?
De subsidie wordt berekend op basis van de werkingskosten van het prospectiekantoor tijdens het eerste werkingsjaar. De maximaal aanvaarde kosten bedragen 100.000 euro. FIT komt tegemoet met een subsidie van 50% van die aanvaarde kosten (kan opgetrokken worden tot 75%).
Lees meer

Internationaal maatwerkproject

Voor?
Deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s. De goederen en/of diensten waar het maatwerkproject betrekking op heeft creëren een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. FIT kijkt hiervoor in eerste instantie naar het aantal rechtstreekse arbeidsplaatsen.


Subsidiebedrag?

De subsidie wordt berekend op basis van de kosten voor ontwikkeling, organisatie en uitvoering van je project.

De maximaal aanvaarde kosten bedragen 25.000 euro waarvan 50% gesubsidieerd wordt tot maximum 12.500 euro (kan opgetrokken worden tot 75%).

Lees meer


Kmo-groeisubsidie internationalisering

Elke onderneming die wil groeien door op internationale schaal te gaan werken, kan een kmo-groeisubsidie tot 50.000 euro aanvragen voor het inwinnen van extern advies en/of het aanwerven van een strategisch medewerker. Voorwaarden zijn een langetermijnstrategie en het realiseren van een duurzaam economisch groeitraject voor de vestiging in Vlaanderen. Deze subsidie kan aangevraagd worden door zowel beginnende exporteurs als bedrijven die al ervaring hebben met export en nieuwe markten willen aanboren. Lees meer

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen bevorderen

Het Vlaamse gewest biedt subsidies aan bedrijven in het kader van projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen. Subsidies worden uitgereikt aan ambitieuze ondernemers die:

 • een prospectiereis plannen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  Prospectiereizen zijn een goede manier om een nieuwe markt te benaderen en ter plaatse persoonlijke contacten te leggen met potentiële klanten en partners. Deze subsidie komt voor een deel tussen in de kosten die moeten worden gemaakt om dergelijke projectiereizen te kunnen organiseren. Lees meer

 • willen deelnemen aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement.
  Naast prospectiereizen zijn ook niche-evenementen en vakbeurzen de uitgelezen locaties om een internationaal netwerk op te bouwen. Deze subsidie maakt het mogelijk voor bedrijven om aan deze internationale evenementen deel te nemen om zo zakelijke contacten te leggen en de naambekendheid te vergroten bij een gespecialiseerd publiek.
  Lees meer

shutterstock_1369162019.jpeg
  • werk maken van de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
   ​​​​​​​
   Het opzetten van een meertalige website, een webshop beschikbaar stellen in verschillende talen, het maken van een bedrijfsfilm, … stuk voor stuk zaken waar je als ondernemer in een internationaal traject mee te maken krijgt. Deze subsidie biedt een financiële ondersteuning bij het extern laten ontwikkelen en ook het laten vertalen van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie. Lees meer

  • een prospectiekantoor oprichten buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
   Binnen bepaalde sectoren is het noodzakelijk om lokaal aanwezig te zijn. Dit kan door plaatselijk een prospectiekantoor op te zetten. Deze subsidie kan worden aangevraagd als financiële ondersteuning bij het opzetten van een plaatselijk prospectiekantoor. Lees meer

  • een internationaal maatwerkproject op touw zetten.
   Met deze subsidie wil bedrijven stimuleren om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert. Lees meer

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons