Interreg

Interreg

Interreg financiert internationale samenwerkingsprojecten en richt zich op de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen regio’s, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen, processen of diensten.

Wat is interreg?

Interreg financiert grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten en richt zich op projecten voor slimme, groene en inclusieve groei door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen regio’s, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen en het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid. Er zijn verschillende programma’s per regio.

Wie kan er Interreg-dossier indienen?

De middelen zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstelling, ondernemingen en NGO's, met minstens één partner uit een andere deelnemende regio.

Wat houdt de steun voor Interreg-dossiers in?

Elke projectpartner kan maximaal voor 50% gesubsidieerd worden. De financiering van een project bestaat bijgevolg voor minimaal 50% uit eigen inbreng of andere cofinanciering.

Indienperiode voor Interreg-projecten

De huidige Interreg-periode (VI) loopt van 2021 tot 2027.
Openstaande programma’s verschillen per regio en per thema.

Inhoudelijke voorwaarden voor onderzoeksprojecten

 • Focus op

  o   Een slimmer Europa: Innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
  o   Een groener Europa: Klimaat, milieu en natuur
  o   Een socialer Europa: Inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
  o   Europa zonder grenzen: Samenwerken om grensobstakels te overwinnen

 • De maximale toegestane uitvoeringsperiode beslaat 3 jaar. De startdatum is altijd na de indieningsdatum.
 • Er is minstens aan beide zijden van de grens één partner betrokken

 • Er zijn:

  o   Ontvankelijkheidscriteria (volledige en tijdige projectaanvraag, grensoverschrijdend, het project past binnen de gevraagde focus, …)

  o   Technische criteria (de projectaanvraag is beschikbaar en het project start pas na indiening, elk van de projectpartners is een toegelaten rechtsvorm en voorziet de inzet van middelen, …)

  o   Inhoudelijke criteria

  - Meerwaarde: het project richt zich op een effectieve maatschappelijke behoefte of vraag aan beide kanten van de grens, genereert ‘value for money’, heeft een grote grensoverschrijdende meerwaarde, levert een positieve bijdrage aan het behalen van de SDG’s, er is perspectief op continuïteit en het project levert synergie-effecten op, …

  - Partnerschap: de projectpartners zijn actief betrokken en inhoudelijk relevant en er is een heldere en logische taakverdeling, …

  - Inhoudelijke coherentie met relevante werkpakketten, SMART-outputs, een realistische en logische projectplanning, …

  - Financiële coherentie

  - Kader met een goede communicatie-aanpak en een helder en consistent projectmanagement

Voorbeeld van een dossier

Een brouwerij wil bier brouwen zonder beroep te doen op leidingwater. Hiervoor gaan ze in zee met onderzoeksinstellingen binnen én over de grens.

Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons