Strategische Ecologiesteun: Stimuleer uw bedrijf met duurzame technologieën

Strategische ecologiesteun (Stres)

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden.


Wat is de strategische ecologiesteun?

Steun voor strategische ecologie-investeringen in spitstechnologie (niet-standaardiseerbare ecologische investeringen)

Wie kan de strategische ecologiesteun aanvragen?

Kmo’s en grote ondernemingen die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.

Wat houdt de strategische ecologiesteun in?

De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar.
Het steunpercentage (van 20% tot 40% op de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten) is afhankelijk van de performantie (type investering, ecoklasse) van de technologie en de grootte van de onderneming (kmo of go).

Indienperiode voor strategische ecologiesteun

 • De call staat permanent open.

Inhoudelijke voorwaarden strategische ecologiesteun

 • 1. Het project heeft een strategisch karakter:

  • o   Een algemene milieu- of energieoplossing op ondernemingsniveau met:

   • - gesloten energiekringlopen (maximale energie-efficiëntie,
    zelfvoorziening in energie of maximalisatie van het gebruik van
    hernieuwbare energie)

   • - gesloten materiaalkringlopen

   • - procesgeïntegreerde oplossingen

   • o   een globale visie van de onderneming tav. het milieu of het duurzaam energieverbruik in de onderneming

    o   Nastreven van generieke milieu- of energiedoelstellingen (op thema’s zoals zware metalen, fijn stof, hinder, verzuring, fotochemische luchtverontreiniging, aantasting van de ozonlaag, klimaatverandering, waterhuishouding, bodemverontreiniging, afval)

   2. Het project wordt ook beoordeeld op de technische aspecten van de investeringen

   • - de in aanmerking komende investeringen

   • - de meerkost

   • - de performantie (ecologiegetal/ecoklasse)

   3. Het minimale investeringsbedrag bedraagt 3.000.000 euro

   4. De ecologie-investering moet

    - strenger zijn dan de Vlaamse en Europese normen

    - technisch en economisch haalbaar zijn (volgens een haalbaarheidsstudie)

    - verder gaan dan de gangbare technieken in de sector

   • 5. De investeringen moeten ten laatste 3 jaar na de goedkeuring beëindigd zijn en starten ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend, en ten laatste 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun.

   Voorbeeld van strategische ecologiesteun

   • Een milieutechnologiebedrijf dat inzet op hergebruik en zuivering van industriële processen wil specifiek verzadigde filters uit de groene energiesector hergebruiken en ontwikkelt daarom spitstechnologie. Deze investering levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie en zorgt voor 124.000 ton CO2 besparing per jaar.

   Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
   Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
   A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

   Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

   Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

   Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
   ​​​​​​​
   A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

   Gratis Subsidiescan

   In de kijker

   Hoe kunnen wij je helpen?

   Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

   Contacteer Ons