Investeringen

Investeringen

Elke ondernemer moet innoveren om het bedrijf mee te laten groeien met de veranderingen die er doorheen de tijd optreden. De overheid wil daarom ook Vlaamse bedrijven ondersteunen door een aantal subsidies toe te kennen aan ondernemingen die investeren in een innovatief en ecologisch verbetertraject.

Samengevat

Strategische transformatiesteun

Voor?
Steun voor investerings- en/of opleidingskosten voor bedrijven die een transformatie met een sterk innovatief karakter doorvoeren om hun internationale concurrentiepositie te versterken.

​​​​​​​Subsidiebedrag?

De steun bedraagt maximaal 500.000 euro (8% voor weerhouden investeringen en/of 20% voor weerhouden opleidingen) per aanvragende onderneming en op 1.000.000 euro per aanvragende onderneming voor transformatieprojecten met een uitzonderlijk belang op vlak van duurzaamheid of klimaat.
Lees meer

Ecologiepremie+

Voor?
Kmo’s en grote ondernemingen die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn en die hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig willen organiseren, op basis van een limitatieve technologieënlijst.


​​​​​Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar.
Het steunpercentage (van 15% tot 55%) is afhankelijk van de performantie (type investering, ecoklasse) van de technologie en de grootte van de onderneming (kmo of go). Lees meer

Strategische ecologiesteun

Voor?
Kmo’s en grote ondernemingen die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn en die investeren in strategische ecologie-oplossingen in spitstechnologie (niet-standaardiseerbare ecologische investeringen)

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar.
Het steunpercentage (van 20% tot 40% op de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten) is afhankelijk van de performantie (type investering, ecoklasse) van de technologie en de grootte van de onderneming (kmo of go).

Lees meer

GREEN investeringssteun

Voor?
Kmo’s en grote ondernemingen die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn en die investeren om hun productieproces te vergroenen (transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie) of om hun totale energieverbruik te verminderen.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar.
Het steunpercentage (van 20% tot 40%) is afhankelijk van de ecoklasse van de investering en van de grootte van de onderneming (kmo of go). Lees meer

Ontwrichte zonesteun

Voor?
Kmo’s (en in bepaalde gemeenten ook go’s) die in een steunzone liggen én die via investering bijkomende werkgelegen-heid creëren.


​​​​​​​
Subsidiebedrag?
Er geldt een vrijstelling op doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 25% op de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen voor een periode van 2 jaar (i.e. gemiddeld 4 à 5 % besparing op de loonkost van de nieuwe arbeidsplaatsen).
Lees meer

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons