Duurzaam & Circulair Ondernemen

Duurzaam
& circulair ondernemen

Elke ondernemer wordt vandaag geconfronteerd met het belang van ecologisch ondernemerschap. Duurzaam en circulair ondernemen is niet langer een hype, maar wel een must voor elk bedrijf. Afvalstoffen hergebruiken en zo de materiaalkringloop sluiten of investeren in een innovatieve technologie om het afvalwater dat je bedrijf produceert te reduceren of te recycleren, … de mogelijkheden zijn eindeloos.
​​​​​​​A-Chief helpt je om de juiste subsidie aan de plannen van het bedrijf rond circulair ondernemen te koppelen en zo een exponentiële groei mogelijk te maken.

Samengevat

Kmo-groeisubsidie duurzaam en circulair ondernemen

Voor?
Inwinnen van extern advies en/of aanwerven van een strategisch medewerker

Subsidiebedrag?
Tot max. €50.000

Ecologiepremie+
​​​​​​​

Voor?
Investeren in gestandaardiseerde ecologische technologie in het Vlaamse Gewest

Subsidiebedrag?
15 tot 50% van de meerkost van de investering
​​​​​​​

Strategische ecologiesteun
​​​​​​​

Voor?
Investeren in niet-gestandaardiseerde ecologische technologie in het Vlaamse Gewest

Subsidiebedrag?
20 tot 40% van de meerkost van de investering

Investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen – recyclagehub

Voor?
Investeren in innovatieve technologie om materiaalkringlopen te sluiten

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
35% van de meerkost van de investering, met een max. van €3.000.000

Ecologiepremie+

Dagelijks worden nieuwe, innovatieve technologieën ontwikkeld die ecologisch en duurzaam ondernemen toegankelijker en meer betaalbaar maken. De overheid wil Vlaamse ondernemingen steunen in het milieuvriendelijk en energiezuinig maken van hun productieprocessen en komt daarom tussen in de meerkost die bedrijven betalen om deze innovatieve technologieën te implementeren en de klassieke, milieubelastende technologieën te vervangen. Er wordt gewerkt met een limitatieve lijst van technologieën die in aanmerking komen voor een subsidie.

Strategische ecologiesteun

Binnen bepaalde sectoren zijn de ecologische technologieën zo specifiek, dat ze niet gestandaardiseerd kunnen worden en dus ook niet op de limitatieve lijst van de ecologiepremie vermeld worden. Het aanvragen van subsidies loopt via een aparte procedure.

Kmo-groeisubsidie

Ondernemingen die actief zijn in de maak- en bouwindustrie kunnen rekenen op een subsidie wanneer ze een ontwikkelingstraject willen doorlopen rond circulair en duurzaam ondernemen, maar hiervoor de nodige expertise missen. Met deze subsidie kan een strategisch medewerker aangeworven worden en/of een extern advies ingewonnen worden. De kennis die wordt aangetrokken moet ingezet worden in een project om materiaalkringlopen te sluiten of dat het slim en efficiënt gebruik van materialen mogelijk maakt om zo het gebruik van natuurlijke grondstoffen te reduceren.

Investeringssteun sluiten materiaalkringlopen – call recyclagehub

Deze subsidie wordt toegekend aan kmo’s die een innovatief project opzetten rond het omzetten van afvalstoffen in grondstoffen en zo de materiaalkringloop sluiten. Zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde afvalstoffen komen in aanmerking. De subsidie is bedoeld om de meerkost die een bedrijf heeft om in innovatieve technologieën te investeren in plaats van in de klassieke technologieën, voor maximaal 35% te compenseren.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons