Duurzaam & Circulair Ondernemen

Duurzaam
& circulair ondernemen

Elke ondernemer wordt vandaag geconfronteerd met het belang van ecologisch ondernemerschap. Duurzaam en circulair ondernemen is niet langer een hype, maar wel een must voor elk bedrijf. Afvalstoffen hergebruiken en zo de materiaalkringloop sluiten of investeren in een innovatieve technologie om het afvalwater dat je bedrijf produceert te reduceren of te recycleren, … de mogelijkheden zijn eindeloos.
​​​​​​​A-Chief helpt je om de juiste subsidie aan de plannen van het bedrijf rond circulair ondernemen te koppelen en zo een exponentiële groei mogelijk te maken.

Samengevat

Strategische ecologiesteun​​​​​​​

Voor?
Investeren in niet-gestandaardiseerde ecologische technologie in het Vlaamse Gewest

Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar.
Het steunpercentage (van 20% tot 40% op de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten) is afhankelijk van de performantie van de technologie en de grootte van de onderneming (kmo of go).

Lees meer

Kmo-groeisubsidie duurzaam en circulair ondernemen

Voor?
Een kmo-groeisubsidie wordt toegekend aan bedrijven die een groeisprong willen maken en die hiervoor extra kennis (via samenwerking en/of via aanwerving) nodig hebben. De groei heeft te maken met duurzaam en circulair ondernemen.

Subsidiebedrag?
De subsidie bedraagt:
50% van deadvieskost via één of meerdere dienstverlener(s),
met een maximum van 25.000 euro
en/of
50% van de loonkost van één strategisch profiel,
met een maximum van 25.000€.

Per groeitraject kan dus maximaal 50.000€ subsidie worden ontvangen.

Lees meer

Ecologiepremie+
​​​​​​​

Voor?
Steun voor bedrijven die hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig willen organiseren, op basis van een limitatieve technologieënlijst.

Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar.
Het steunpercentage (van 15% tot 55%) is afhankelijk van de performantie van de technologie en de grootte van de onderneming (kmo of go).

Lees meer

GREEN investeringssteun

Voor?
GRoener en Efficiënter ENergiegebruik in de industrie (GREEN) geeft steun aan bedrijven die investeren om hun productieproces te vergroenen (transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie) of om hun totale energieverbruik te verminderen.
​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 1.000.000 euro per drie jaar. Het steunpercentage (van 20% tot 40%) is afhankelijk van de ecoklasse van de investering en van de grootte van de onderneming (kmo of go).

Lees meer

O&O Haalbaarheidsstudie

Voor?
Steun voor onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief idee als voorbereiding voor verder onderzoek en/of ontwikkelingDeze studie is vooral gericht op uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten van het idee, daarnaast kunnen ook businessmodel innovatie, diensteninnovatie en eventueel vragen rond intellectuele eigendom onderzocht worden.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 50.000 euro per partner (max. 500.000 euro indien meerdere partners). Het basissteunpercentage is 40% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor kmo’s (+10%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 50%.

Lees meer

Onderzoeksproject

Voor?
Steun voor projecten rond een innovatief idee, waarbij buitengewoon onderzoek naar bijkomende kennis, en waaraan er grote uitdagingen verbonden zijn, en die op termijn de basis vormen voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Hier worden de personeels- en andere kosten (technologisch en niet-technologisch) verbonden aan dit onderzoekstraject gesubsidieerd.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De steun bedraagt minstens 100.000 euro en maximaal 3.000.000 euro. Het basissteunpercentage is 25% of 50% (naargelang het aandeel onderzoek vs bijkomende ontwikkeling) van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor projecten met een samenwerkingsverband (+10%), voor middelgrote (+10%) en kleine ondernemingen (+20%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 60% per bedrijfspartner.

Lees meer

Ontwikkelingsproject

Voor?
Steun voor innovaties (ontwikkeling van nieuwe of vernieuwende producten, processen, diensten of concepten) waarbij bijkomende kennis/vaardigheden nodig zijn en waaraan uitdagingen/risico’s verbonden zijn.

​​​​Subsidiebedrag?
De steun bedraagt minstens 25.000 euro en maximaal 3.000.000 euro.
Het basissteunpercentage is 25% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor projecten met een samenwerkingsverband (+10%), en voor middelgrote (+10%) en kleine ondernemingen (+20%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 50%.

Lees meer

Ecologiepremie+

Dagelijks worden nieuwe, innovatieve technologieën ontwikkeld die ecologisch en duurzaam ondernemen toegankelijker en meer betaalbaar maken. De overheid wil Vlaamse ondernemingen steunen in het milieuvriendelijk en energiezuinig maken van hun productieprocessen en komt daarom tussen in de meerkost die bedrijven betalen om deze innovatieve technologieën te implementeren en de klassieke, milieubelastende technologieën te vervangen. Er wordt gewerkt met een limitatieve lijst van technologieën die in aanmerking komen voor een subsidie. Lees meer

Strategische ecologiesteun

Binnen bepaalde sectoren zijn de ecologische technologieën zo specifiek, dat ze niet-gestandaardiseerd kunnen worden en dus ook niet op de limitatieve lijst van de ecologiepremie vermeld worden. Het aanvragen van subsidies loopt via een aparte procedure. Lees meer

GREEN Investeringssteun

GRoener en Efficiënter ENergiegebruik in de industrie (GREEN) geeft steun aan bedrijven die investeren om hun productieproces te vergroenen door een transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie of om hun totale energieverbruik te verminderen.

Een staalbedrijf dat investeert in een installatie om groene waterstof te produceren waarbij de elektrische energie voor deze waterstof komt van zonnepanelen. Voor de engineerings-, de investerings- en de installatiekosten krijgt het bedrijf steun.
Lees meer

Kmo-groeisubsidie circulair en duurzaam ondernemen

Ondernemingen kunnen rekenen op een subsidie wanneer ze een traject willen doorlopen rond circulair en duurzaam ondernemen, maar hiervoor de nodige expertise missen. Met deze subsidie kan een strategisch medewerker aangeworven worden en/of een extern advies ingewonnen worden. De kennis die wordt aangetrokken moet ingezet worden in een project om materiaalkringlopen te sluiten of dat het slim en efficiënt gebruik van materialen mogelijk maakt om zo het gebruik van natuurlijke grondstoffen te reduceren.

Lees meer over de uitbreiding van de kmo-groeisubsidie circulair en duurzaam ondernemen.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons