Subsidie voor Onderzoeksprojecten: Steun voor Ondernemingen

Onderzoeksproject

Steun voor onderzoeksprojecten naar een innovatief idee geeft ondernemingen de kans een solide basis te vormen voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.

Wat is de steun voor een onderzoeksproject?

Deze subsidie geef steun aan projecten rond een innovatief idee waaraan buitengewoon onderzoek naar bijkomende kennis en grote uitdagingen verbonden zijn en die op termijn de basis vormt voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.
Met deze steun worden de personeels- en andere kosten (technologisch en niet-technologisch) verbonden aan dit onderzoekstraject gesubsidieerd.

Wie kan er steun voor een onderzoeksproject aanvragen?

Alle ondernemingen, non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met respectievelijk operationele en/of economische activiteiten in het Vlaamse Gewest.

Wat houdt de steun voor onderzoeksprojecten in?

De steun bedraagt minstens 100.000 euro en maximaal 3.000.000 euro.
Het basissteunpercentage is 25% of 50% (naargelang het aandeel onderzoek vs bijkomende ontwikkeling) van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties).

Dit wordt verhoogd voor projecten met een samenwerkingsverband (+10%), voor middelgrote (+10%) en kleine ondernemingen (+20%).
Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 60% per bedrijfspartner.

Indienperiode voor onderzoeksprojecten

De call staat permanent open.

Inhoudelijke voorwaarden voor onderzoeksprojecten

  • Het gaat over de opbouw van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, die verdergaat dan de verregaande kennis bij de partners en dan de top in je sector.

  • De doelstellingen zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) en de uitvoering is onderbouwd (uitdagingen, oplossingen, …)

  • De verworven kennis leidt tot een verandering in je bedrijf en er is een positieve economische of maatschappelijke impact in Vlaanderen

  • Er moet een valorisatie in Vlaanderen zijn (economische hefboom > 10)

  • De projectperiode heeft een duur van maximaal drie jaar en start ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

  • De oproep staat open voor alle domeinen, sectoren of kennisgebieden

  • Voor grote ondernemingen en voor energie-intensieve ondernemingen is een klimaatplan verplicht

Voorbeeld van een onderzoeksproject

Een ziekenhuis werkt samen met een universitair labo om met artificiële intelligentie modellen uit te werken die bruikbaar zijn voor de ondersteuning van medische beslissingen. Dit project wordt uitgerold op twee verschillende diensten.

Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons