Retroactieve rechtzetting gemiste RSZ-korting

RSZ screening

Een organisatie die twijfelt of al de doelgroepverminderingen correct zijn toegepast, kunnen door middel van een eenvoudig nazicht gemiste RSZ-kortingen retroactief recupereren

Wat is een retroactieve rechtzetting gemiste RSZ-korting?

Een organisatie die twijfelt of al de doelgroepverminderingen correct zijn toegepast, kunnen door middel van een eenvoudig nazicht gemiste RSZ-kortingen retroactief recupereren

Wie heeft baat bij een RSZ-screening?

Alle types van private organisaties, groot en klein, met een vestiging in het Vlaamse Gewest die de laatste 3 jaren aanwervingen hebben verricht waarbij deze onder de 25 jaar en laaggeschoold zijn of ouder zijn (+58 jaar).

Wat kan gerecupereerd worden via een RSZ-screening?

Laaggeschoolde jongeren en ouderen die voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten een totale vrijstelling van RSZ over een periode van 2 jaren. Als u deze korting niet hebt toegepast, kan je deze tot 3 jaren terug recupereren.

Periode van rechtzetting

De periode van rechtzetting volgt de verjaringstermijnen van de RSZ. De verjaringstermijn bedraagt 3 jaren.

Voorwaarden tot toepassing RSZ-kortingen

De kortingen kunnen slechts retroactief gerecupereerd worden als er de werknemer ingeschreven is geweest bij de VDAB. De werknemers hoeven niet langer in dienst te zijn om alsnog de gemiste korting te recupereren.

Voorwaarden tot toepassing korting voor laaggeschoolde jonge werknemer

 • De jongere was bij indiensttreding:

  - jonger dan 25 of werd gedurende het kwartaal van indiensttreding 25

  - gekend bij de VDAB en maakte een loopbaanportfolio aan met daarin zijn studiegegevens. Dat deed hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij in dienst kwam.

  - tewerkgesteld in een Vlaamse vestigingseenheid

  - minstens halftijds tewerkgesteld, tijdelijk of vast of in het kwartaal van rechtzetting minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag.

  Niet meer voltijds leerplichtig.

  Laaggeschoold (geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs)

Voorwaarden tot toepassing korting voor oudere werknemer

 • De oudere werknemer was bij indiensttreding:

 • - 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt. In 2023 is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 60 jaar.

  - Minstens 1 werkdag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB.

  - Tewerkgesteld in een Vlaamse vestigingseenheid

  - Minstens tewerkgesteld met een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast of per kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie aan de slag geweest .

Voorbeeld van een dossier

 • Uitzendsector

 • In de uitzendsector werkt men meestal met dag- of weekcontracten. Werknemers hebben dus meestal verschillende overeenkomsten doorlopen. In deze sector wordt per werknemer per tewerkstellingsperiode nagekeken of de korting correct werd toegepast.

 • Productiebedrijf

 • Een productiebedrijf dat een snelle groei kent, werkt voornamelijk met anderstalige medewerkers. Deze zijn gehuisvest in Vlaanderen en ingeschreven bij de VDAB. Hun buitenlands diploma wordt aanzien als laaggeschoold. Ze komen in aanmerking voor een volledige RSZ-korting voor een periode van 2 jaren.

  Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
  Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
  A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

  Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

  Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

  Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
  ​​​​​​​
  A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

  Gratis Subsidiescan

  In de kijker

  Hoe kunnen wij je helpen?

  Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

  Contacteer Ons