Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Screening en recuperatie bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid en werken in onroerende staat.

Wat is de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing?

Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Het betreft vrijstelling voor:

o   Nachtarbeid: Met nachtarbeid wordt bedoeld arbeid verricht tussen 20 uur en 6 uur.

o   Ploegarbeid: Het gaat om werk dat wordt uitgevoerd in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang, die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer dan een kwart van hun dagtaak bedraagt

o   Werken in onroerende staat: Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten op werven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Werken in onroerende staat hebben betrekking op de omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud aan een onroerend goed. Ben je actief in de bouwsector of een aanverwante sector (installatie centrale verwarming of airco, maatkasten, ventilators, luchtverversers..) dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze vrijstelling.

Wie heeft baat bij een BV-screening?

Werkgevers uit de privé-sector, vzw’s alsook erkende uitzendbedrijven

Wat kan gerecupereerd worden via een BV-screening ?

  • Ploegenarbeid en nachtarbeid

De vrijstelling bedraagt 22,8% van het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegen- of nachtarbeid. De vrijstelling geldt niet voor het vakantiegeld, de eindejaarspremie en eventuele achterstallige bezoldigingen.

De vrijstelling bedraagt 25% (22,8% + 2,2 %) voor ondernemingen die in een volcontinu arbeidssysteem werken.

  • Werken in onroerende staat

Vanaf 1 januari 2020 genieten de bouw- en aanverwante sectoren van een vrijstellingspercentage van 18% op de lonen van de tewerkgestelde werknemers die in ploegverband op werven tewerkgesteld zijn.

Periode van rechtzetting

De periode van rechtzetting volgt de verjaringstermijnen van de bedrijfsvoorheffing.
​​​​​​​De verjaringstermijn bedraagt 3 jaren.

Voorbeeld van een dossier

  • Elektriciteitsbedrijf

Een elektriciteitsbedrijf maakt gebruik van vaste ploegen van 2 personen.
Deze personen genieten een korting BV voor werken in onroerende staat.

Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons