Tewerkstelling

Tewerkstelling & opleiding

Elke ondernemer heeft baat bij het investeren in personeel. De medewerkers van een onderneming zijn het visitekaartje. Door te investeren in de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel creëert een bedrijfsleider kansen om te groeien in kwaliteit en verbeter je automatisch de productiviteit en het werkplezier.
​​​​​​​A-Chief helpt je verder in de zoektocht naar de mogelijke subsidies die bedrijven ondersteunen bij projecten die tewerkstelling en opleiding verbeteren.

Samengevat

Ontwrichte zonesteun

Voor?
Kmo’s (en in bepaalde gemeenten ook go’s) die in een steunzone liggen én die via investering bijkomende werkgelegenheid creëren.

Subsidiebedrag?
Er geldt een vrijstelling op doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 25% op de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen voor een periode van 2 jaar (i.e. gemiddeld 4 à 5 % besparing op de loonkost van de nieuwe arbeidsplaatsen). Lees meer

Retroactieve rechtzetting gemiste RSZ-korting

Voor?
Alle types van private organisaties, groot en klein, met een vestiging in het Vlaamse Gewest die de laatste 3 jaren aanwervingen hebben verricht waarbij deze onder de 25 jaar en laaggeschoold zijn of ouder zijn (+58 jaar).

Subsidiebedrag?
Het bedrag van de doelgroepvermindering is afhankelijk van onder meer de sector, arbeidscontract en doelgroep. Laaggeschoolde jongeren en ouderen die voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten een totale vrijstelling van RSZ over een periode van 2 jaren. Als u deze korting niet hebt toegepast, kan je deze tot 3 jaren terug recupereren. Lees meer

Screening recuperatie bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid, werken in onroerende staat

Voor?
Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het betreft vrijstelling voor nachtarbeid, ploegarbeid en bedrijven die werken uitvoeren in onroerende staat.

Subsidiebedrag?
Ploegenarbeid en nachtarbeid
De vrijstelling bedraagt 22,8% van het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegen- of nachtarbeid. De vrijstelling geldt niet voor het vakantiegeld, de eindejaarspremie en eventuele achterstallige bezoldigingen. 

De vrijstelling bedraagt 25% (22,8% + 2,2 %) voor ondernemingen die in een volcontinu arbeidssysteem werken.

Werken in onroerende staatVanaf 1 januari 2020 genieten de bouw- en aanverwante sectoren van een vrijstellingspercentage van 18% op de lonen van de tewerkgestelde werknemers die in ploegverband op werven tewerkgesteld zijn. Lees meer

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (BELSPO)

Voor?
Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers die werken aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

Subsidiebedrag?
Er geldt een vrijstelling op doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 80% voor bepaalde masterdiploma’s. Bepaalde bachelordiploma’s worden ook toegelaten, maar worden – afhankelijk van de grootte van de onderneming – beperkt tot 50% (kleine vennootschappen) of 25% (andere vennootschappen) van het totale bedrag van de vrijstelling voor werknemers met een specifiek master-/doctordiploma. Lees meer

Werkbaarheidscheques

Voor?
De werkbaarheidscheque ondersteunen en versterken organisaties uit de profit- en social profitsector om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

Subsidiebedrag?
Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per organisatie over een periode van 1 jaar of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

De organisatie moet een minimale private cofinanciering voorzien. Deze bedraagt 40% van de totale subsidiabele kost in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 november 2023. Lees meer

ESF+

Voor?
ESF+ stimuleert Vlaamse kmo's en vzw's om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheidsgraad te verhogen.

Subsidiebedrag?
De financiering die het ESF+ toekent, varieert en is steeds aanvullend aan de inbreng die vanuit de private sector of andere (publieke) bronnen gebeurt.
De bijdrage vanuit Europa is altijd begrensd op 50%Lees meer

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Voor?
Zelfstandigen met een gezondheidsproblematiek of werkgevers die werknemers tewerkstellen met een gezondheidsproblematiek.

Subsidiebedrag?
Voor de werkgever/werknemer:

Het kwartaal van aanvraag bepaalt de hoogte van de premie.

  • Kwartaal 1 — 5 --> 40% van het referteloon

  • Kwartaal 6 — 9 --> 30% van het referteloon

  • Kwartaal 10 — 20 --> 20% van het referteloon

*Het referteloon is de som van het brutoloon van de werknemer en de werkgeversbijdragen, verminderd met de RSZ- verminderingen waarop je recht hebt als werkgever.

Voor de zelfstandige:

Ben je zelfstandige en heb je een goedkeuring van VDAB voor het recht op de VOP, dan kom je ook in aanmerking voor de premie. Als zelfstandige moet je aantonen dat jouw netto belastbaar bedrijfsinkomen hoger ligt dan 13.500 euro. Dit kan door het aanslagbiljet van het vorig jaar mee te sturen met jouw aanvraag.

Lees meer

Ontwrichte zonesteun

Een onderneming die investeert in een zogenaamde ‘ontwrichte zone’, kan een vrijstelling van 25% verkrijgen op de bedrijfsvoorheffing, per extra arbeidsplaats die door deze investering werd gecreëerd en die voor een bepaald aantal jaar ook behouden blijft. Een kmo moet de extra arbeidsplaats drie jaar behouden.

Bevorderende tewerkstelling

Ook Europa wil Vlaamse bedrijven, instellingen en organisaties ondersteunen bij het creëren van werkgelegenheid. Zij doen dit door projecten te ondersteunen die bijvoorbeeld mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt zich te laten omscholen en zo hun kansen te verhogen of ondersteunt projecten die de work-life balance verbeteren. Afhankelijk van de oproep kan deze subsidies gebruikt worden voor werknemers, maar ook voor dienstverleners. Bedrijven die willen investeren in arbeidskansen en het creëren van kwaliteitsvolle loopbanen, kunnen aanspraak maken op diverse subsidies

Doelgroepverminderingen

Bedrijven die een medewerker aanwerven die moeilijk een job vindt via de reguliere arbeidsmarkt kunnen hiervoor een RSZ-vermindering krijgen. Concreet gaat het om laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Voor elke medewerker uit een kansengroep die een bedrijf aanwerft, betaalt de onderneming minder of geen werkgeversbijdragen. Ook zijn er nog een aantal bijkomende doelgroepverminderingen die afhankelijk van de regio waar het bedrijf gevestigd is, kunnen worden toegekend.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons