Innoveren

Innoveren

Elke ondernemer moet innoveren om het bedrijf mee te laten groeien met de veranderingen die er doorheen de tijd optreden. Doelgroepen veranderen, markten veranderen en ook de wensen en eisen van de klant veranderen. Niet innoveren is geen optie, de concurrentie is bikkelhard. De overheid wil daarom ook Vlaamse bedrijven ondersteunen door een aantal subsidies toe te kennen aan ondernemingen die investeren in een innovatief verbetertraject.
​​​​​​​A-Chief zet deze ondersteuningsmogelijkheden voor jou op een rij.

Samengevat

O&O Haalbaarheidsstudie

Voor?
Steun voor onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief idee als voorbereiding voor verder onderzoek en/of ontwikkeling. Deze studie is vooral gericht op uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten van het idee, daarnaast kunnen ook businessmodel innovatie, diensteninnovatie en eventueel vragen rond intellectuele eigendom onderzocht worden.

​​​​​​​Subsidiebedrag?

De steun bedraagt maximaal 50.000 euro per partner (max. 500.000 euro indien meerdere partners). Het basissteunpercentage is 40% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor kmo’s (+10%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 50%.

Lees meer

Ontwikkelingsproject

Voor?
Steun voor innovaties (ontwikkeling van nieuwe of vernieuwende producten, processen, diensten of concepten) waarbij bijkomende kennis/vaardigheden nodig zijn en waaraan uitdagingen/risico’s verbonden zijn.


​​​​​Subsidiebedrag?
De steun bedraagt minstens 25.000 euro en maximaal 3.000.000 euro.
Het basissteunpercentage is 25% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor projecten met een samenwerkingsverband (+10%), voor middelgrote (+10%) en kleine ondernemingen (+20%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 50%.

Lees meer

Onderzoeksproject

Voor?
Steun voor projecten rond een innovatief idee, waarbij buitengewoon onderzoek naar bijkomende kennis, en waaraan er grote uitdagingen verbonden zijn, en die op termijn de basis vormen voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Hier worden de personeels- en andere kosten (technologisch en niet-technologisch) verbonden aan dit onderzoekstraject gesubsidieerd.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De steun bedraagt minstens 100.000 euro en maximaal 3.000.000 euro. Het basissteunpercentage is 25% of 50% (naargelang het aandeel onderzoek vs bijkomende ontwikkeling) van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor projecten met een samenwerkingsverband (+10%), voor middelgrote (+10%) en kleine ondernemingen (+20%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 60% per bedrijfspartner.

Lees meer

Kmo-groeisubsidie innovatie

Voor?
Een kmo-groeisubsidie wordt toegekend aan bedrijven die een groeisprong willen maken en die hiervoor extra kennis (via samenwerking en/of via aanwerving) nodig hebben. De groei heeft te maken met innovatieve producten en diensten of innovatieve bedrijfsprocessen.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De subsidie bedraagt:
50% van deadvieskost via één of meerdere dienstverlener(s),
met een maximum van 25.000 euro
en/of
50% van de loonkost van één strategisch profiel,
met een maximum van 25.000€.

Per groeitraject kan dus maximaal 50.000€ subsidie worden ontvangen.

Lees meer

EFRO Vlaanderen

Voor?
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen biedt financiering aan projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Vlaanderen. In Vlaanderen ligt de inhoudelijke focus op state-of-the-artprojecten die leiden tot een Slim Vlaanderen en/of een Duurzaam Vlaanderen.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
De standaard EFRO-subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost (uitz.: binnen de provincie Limburg gaat de EFRO-subsidie tot maximaal 60%).

Per groeitraject kan dus maximaal 50.000€ subsidie worden ontvangen.

Lees meer

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (BELSPO)

Voor?
Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers die werken aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

​​​​​​​
Subsidiebedrag?
Er geldt een vrijstelling op doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 80% voor bepaalde masterdiploma’s. Bepaalde bachelordiploma’s worden ook toegelaten, maar worden – afhankelijk van de grootte van de onderneming – beperkt tot 50% (kleine vennootschappen) of 25% (andere vennootschappen) van het totale bedrag van de vrijstelling voor werknemers met een specifiek master-/doctordiploma.

Lees meer

Horizon Europe

Voor?
Financiering van onderzoek en innovatie.

​​​​​​​Subsidiebedrag?
Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

Lees meer

Interreg

Voor?
Interreg financiert grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten en richt zich op projecten voor slimme, groene en inclusieve groei door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen regio’s, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen en het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid.

​​​​​​​Subsidiebedrag?
Elke projectpartner kan maximaal voor 50% gesubsidieerd worden. De financiering van een project bestaat bijgevolg voor minimaal 50% uit eigen inbreng of andere cofinanciering.

Lees meer

Innoveren | A-Chief

O&O Haalbaarheidsstudie

Heb je een schitterend idee voor een innovatief project maar ben je absoluut niet zeker of het ook haalbaar is in de praktijk? Dan kan je met de subsidies van de Vlaamse overheid een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren als voorbereiding op een innovatief vervolgtraject. Dankzij de kennis die deze haalbaarheidsstudie oplevert, kunnen de risico’s en mogelijkheden beter ingeschat worden en duidelijk maken of het project op lange termijn succes, winst en groei zal genereren. Lees meer

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons