Oprichten prospectiekantoor

Oprichten prospectiekantoor

Vlaamse ondernemingen die permanent aanwezig willen of moeten zijn in een bepaalde buitenlandse markt richten vaak een prospectiekantoor op. Zo houden ze voeling met de veranderende noden van het land en kunnen ze lokale klanten op de voet volgen.Wat is de FIT-subsidie voor oprichten van een prospectiekantoor?

Flanders Investment & Trade (FIT) ondersteunt Vlaamse ondernemingen die permanent aanwezig willen of moeten zijn in een bepaalde buitenlandse markt om de voeling en veranderende noden van het land en lokale klanten op de voet op te kunnen volgen.

Deze subsidie geldt enkel voor het oprichten van een prospectiekantoor buiten de Europese Economische Ruimte (EER) : alle landen buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie is voor kmo’s en grotere ondernemingen (max. 500 VTE’s én max. omzet van 100 miljoen euro) De goederen en/of diensten waarvoor het prospectiekantoor wordt opgericht creëren een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest.
FIT kijkt hiervoor in eerste instantie naar het aantal rechtstreekse arbeidsplaatsen.

Wat houdt deze subsidie in?

De subsidie wordt berekend op basis van de werkingskosten van het prospectiekantoor tijdens het eerste werkingsjaar.
Deze kosten kunnen o.a. zijn : huurprijs van de kantoorruimte + kosten gemeenschappelijke ruimtes, huur- of aankoopprijs van kantoormeubilair, -uitrusting en – benodigdheden, kosten voor juridische en boekhoudkundige bijstand, reiskosten en hotelovernachtingen voor kantoorverantwoordelijke, …

De maximaal aanvaarde kosten bedragen 100.000 euro. Flanders Investment & Trade komt standaard tegemoet met een subsidie van 50% van die aanvaarde kosten. De maximumsubsidie bedraagt hier 50.000 euro.

Wanneer er in het verleden minder dan 4 subsidie-aanvragen bij FIT zijn goedgekeurd, bedraagt de tussenkomst 75% van de aanvaarde kosten en is de maximumsubsidie 75.000 euro.

Indienperiode voor dossier voor openen prospectiekantoor

De generieke dossiers zijn doorlopend in te dienen doorheen het ganse jaar. De aanvraag voor een prospectiekantoor dient ten laatste ingediend te zijn uiterlijk 7 kalenderdagen voor de start van het eerste werkingsjaar van uw prospectiekantoor.

  Inhoudelijke voorwaarden voor deze subsidie

  • Je onderneming is een kmo of grotere onderneming én heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

     • Je onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.

     • Je krijgt voor dezelfde kosten geen andere subsidie.

     • Je onderneming is in orde met sociale & fiscale wetgeving

     • Het land waar je een prospectiekantoor opricht is een ‘nieuwe markt’ voor je onderneming. Je realiseert er momenteel geen of weinig afzet.

      • Je mag in de voorbije 5 jaar geen subsidie hebben ontvangen voor een prospectiekantoor in hetzelfde land.

       • Je onderneming oefent de controle uit over het prospectiekantoor. Het vormt een juridisch onderdeel van je onderneming.

                Voorbeeld van dossier

                  • Een Belgische producent en distributeur van handgemaakte luxe-artikelen wil de grote sprong naar de VSA maken. Ze hebben reeds sterke exportcijfers binnen de Europese markt en merken via hun e-commerce platform dat de vraag uit de VSA spontaan stijgt. Na het ondernemen van een tweetal prospectiereizen (waarvoor ook een subsidie vanuit FIT werd toegekend) beslist het bedrijf om zich ook lokaal te verankeren met een Amerikaans kantoor. Vanuit het kantoor worden de logistieke zaken die moeilijker zijn op te volgen vanuit België efficiënter geregeld én is er een direct aanspreekpunt voor de Amerikaanse partners die het product aan de eindklant verkopen.

                   Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
                   Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
                   A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

                   Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

                   Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

                   Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
                   ​​​​​​​
                   A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

                   Gratis Subsidiescan

                   In de kijker

                   Hoe kunnen wij je helpen?

                   Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

                   Contacteer Ons