Digitaliseren

Digitaliseren

Ben je een kmo met een Vlaamse vestiging en wil je inzetten op digitalisering als hefboom voor jouw onderneming? Er zijn diverse mogelijkheden om de digitale maturiteit van jouw bedrijf te verhogen én hierbij gebruik te maken van subsidies om bijvoorbeeld professioneel advies in te huren of een strategisch medewerker aan te werven. Dankzij deze ondersteuning wordt het financieel haalbaar om een digitaliseringstraject succesvol te doorlopen.
​​​​​​​Ontdek hier hoe A-Chief je kan helpen om de juiste subsidies te verkrijgen en zo professioneel in te zetten op een digitale en duurzame toekomst voor jouw bedrijf.

Samengevat

Kmo-groeisubsidie digitalisering

Voor?
Inwinnen extern advies en/of aanwerven strategisch medewerker in het kader van het verhogen van de digitale maturiteit en het doorlopen van een digitale transformatie

Subsidiebedrag?
De subsidie bedraagt:
- 50% van de advieskost via één of meerdere dienstverlener(s),
met een maximum van 25.000 euro
en/of
- 50% van de loonkost van één strategisch profiel,
met een maximum van 25.000 euro

Per groeitraject kan dus maximaal 50.000 euro subsidie worden ontvangen.

Lees meer

Internationale digitale bedrijfscommunicatie

Voor?
Ontwikkelen en/of vertalen digitale internationale bedrijfscommunicatie, het maken van een bedrijfsfilm om je bedrijf te promoten of het rebranden​​​​​​​ van je sociale media voor internationale doeleinden. 


​​​​​Subsidiebedrag?
De subsidie voor digitale internationale bedrijfscommunicatie bestaat uit een forfaitaire tussenkomst van 3.000 euro. Dit kan opgetrokken worden naar 4.500 euro.

Lees meer

Ontwikkelingsproject

Voor?
Steun voor projecten rond een innovatief idee, waarbij buitengewoon onderzoek naar bijkomende kennis, en waaraan grote uitdagingen verbonden zijn, en die op termijn de basis vormen voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Hier worden de personeels- en andere kosten (technologisch en niet-technologisch) verbonden aan dit onderzoekstraject gesubsidieerd.


​​​​​Subsidiebedrag?
De steun bedraagt minstens 25.000 euro en maximaal 3.000.000 euro. Het basissteunpercentage is 25% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties). Dit wordt verhoogd voor projecten met een samenwerkingsverband (+10%), voor middelgrote (+10%) en kleine ondernemingen (+20%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 50%.

Lees meer

O&O haalbaarheidsstudie

Voor?
Steun voor onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief idee als voorbereiding voor verder onderzoek en/of ontwikkeling. Deze studie is vooral gericht op uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten van het idee, daarnaast kunnen ook businessmodel innovatie, diensteninnovatie en eventueel vragen rond intellectuele eigendom onderzocht worden.


​​​​​Subsidiebedrag?
De steun bedraagt maximaal 50.000 euro per partner (max. 500.000 euro indien meerdere partners).

Het basissteunpercentage is 40% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties), dit wordt verhoogd voor kmo’s (+10%). Het totale steunpercentage is beperkt tot maximaal 50%.

Lees meer

Kmo-groeisubsidie digitalisering

Voor bedrijven met een Vlaamse vestiging die hun digitale maturiteit willen vergroten, kent de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro toe voor het inwinnen van strategisch advies en/of het aanwerven van een strategisch medewerker. Deze subsidie is bedoeld voor het doorlopen van een digitaal transformatietraject waarbij de onderneming inzet op het slim beheer en gebruik van data om zo de bedrijfsprocessen sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Lees meer

Internationale digitale bedrijfscommunicatie

De Vlaamse overheid kent subsidies toe aan bedrijven die een digitale bedrijfscommunicatie willen laten ontwikkelen of vertalen. Alle digitale, anderstalige communicatie, zoals een bedrijfswebsite, komt voor deze subsidie in aanmerking. Daarnaast ondersteunen zij ook Vlaamse bedrijven die een bedrijfsfilm willen maken of hun sociale media willen heroriënteren voor internationale klanten aan te trekken. 

Lees meer

Ontwikkelingsproject

Veel ondernemers hebben fantastische ideeën rond hoe ze binnen hun bedrijf vernieuwend en slimmer kunnen werken, maar vaak blijft de concrete uitwerking van deze projecten uit omdat ze niet over de nodige of de juiste expertise, tijd en middelen beschikken. De overheid ondersteunt daarom ontwikkelingsprojecten waarbij bedrijven advies en financiële steun kunnen krijgen voor het verwerven van kennis en voor het marktklaar maken van de ontwikkeling.

Lees meer

O&O haalbaarheidsstudie

De Vlaamse overheid ondersteunt de uitvoering van een haalbaarheidsstudie die kadert in een innovatief groeitraject. Ondernemers hebben vaak goeie ideeën rond het verbeteren van bedrijfs- of productieprocessen, maar zijn niet zeker of het ook effectief haalbaar en winstgevend is in de praktijk. Bedrijven kunnen met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie de risico’s en opportuniteiten beter inschatten en bepalen of het project op lange termijn voor succes, winst en groei zal zorgen.

Lees meer

Kmo-portefeuille

Een Vlaams bedrijf kan nu ook financiële ondersteuning krijgen voor opleiding en/of advies rond cybersecurity via de kmo-portefeuille. Kleine ondernemingen kunnen tot 45% tussenkomst aanvragen, middelgrote ondernemingen tot 35%, met ook hier een jaarlijks plafond van €7.500.
Ondernemers kunnen bovendien financiële steun krijgen via de kmo-portefeuille voor het aankopen van tal van andere diensten die de bedrijfsvoering optimaliseren. Zo kunnen kleine ondernemingen voor de effectieve ontwikkeling van een website bijvoorbeeld tot 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20%, met een maximum van €7.500 per jaar. Deze steun regel je eenvoudig zelf via het platform.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons