Brexit subsidies

Brexit subsidies

Met de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en Bijzondere Crisissteun Internationalisering worden vanuit Europa middelen vrijgemaakt voor ondernemingen en organisaties die een nadelige impact ondervinden naar aanleiding van de Brexit.

 Wat zijn de Brexit-subsidies?

Vanuit Europa worden middelen vrijgemaakt voor ondernemingen en organisaties die een nadelige impact ondervinden naar aanleiding van de Brexit. Onder de noemer Brexit Adjustment Reserve (BAR) en Bijzondere Crisissteun Internationalisering worden deze middelen in Vlaanderen verdeeld door zowel VLAIO als FIT.

Alhoewel een deel van beide subsidies overlappen, zijn er toch genoeg nuance-verschillen om in sommige gevallen op beiden te kunnen inzetten.

 • Brexit Adjustment Reserve

De BAR-subsidie dient vooral projectmatig beschouwd te worden.
Een onderneming die een negatieve impact door Brexit heeft ondervonden blijft niet bij de pakken zitten en start een ‘project’ op om die negatieve impact te counteren. Dit kan héél breed geïnterpreteerd worden en kan gaan tot het opstarten van een logistieke unit in het VK om lokale distributiekosten te optimaliseren tot het aanboren van nieuwe alternatieve markten via een grondig marktonderzoek.

 • Bijzondere Crisissteun Internationalisering

Deze subsidie is eerder gericht op de terugbetaling van kosten die je maakt met betrekking tot Brexit: douanekosten,  reis- en verblijfskosten in het kader van prospectiereizen, certificatiekosten, externe consultancykosten, … .

Voor beiden geldt dat er géén kosten uit het verleden kunnen gerecupereerd worden. Enkel kosten die gemaakt worden nà indiening van een dossier komen in aanmerking om gesubsidieerd te worden.

Wie kan de Brexit-subsidies aanvragen?

 • Brexit Adjustment Reserve:
  voor elke type onderneming, overheids-entiteiten, vzw’s, … met een
  exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

 • Bijzondere Crisissteun Internationalisering:
  voor Vlaamse kmo's en grotere ondernemingen met minstens 2
  voltijdsequivalenten
  ingeschreven personeel.

Wat houden de Brexit-subsidies in?

Voor de Brexit Adjustment Reserve is er in theorie geen maximum plafond voor de subsidie. Er dient wel rekening gehouden te worden met de de-minimis regel die stelt dat een onderneming binnen een periode van 3 jaar niet méér dan 200.000 euro overheidssteun mag ontvangen. Het is dus belangrijk goed na te gaan hoeveel subsidies of Corona-ondersteuning uw onderneming in de afgelopen 36 maanden heeft ontvangen.
Van alle kosten die worden aanvaard binnen het Brexit – project wordt 80% tot 100% gesubsidieerd via de Brexit Adjustment Reserve.

Via de Bijzondere Crisissteun Internationalisering wordt de toegekende subsidie gekoppeld aan het aantal personeelsleden in loondienst:

- vanaf 2 t.e.m 4 VTE : forfaitaire subsidie van 10.000 euro
- van 5 t.e.m. 9 VTE : maximale projectsubsidie van 20.000 euro
- van 10 t.e.m 99 VTE : maximale projectsubsidie van 30.000 euro
- vanaf 100 VTE : maximale projectsubsidie van 50.000 euro

Beide subsidies zijn cumuleerbaar op voorwaarde dat er geen overlappende kosten worden ingebracht.

Indienperiode voor dossier

 • De Brexit Adjustment Reserve kan doorlopend ingediend worden tot en met 1 juli 2023 - 21.00 uur of tot de middelen zijn uitgeput.

 • De Bijzondere Crisissteun Internationalisering Brexit verloopt in verschillende oproepen. De huidige oproep loopt van 5 juni 2023 (10.00 uur) tot en met donderdag 13 juli 2023 (17.00 uur).

Inhoudelijke voorwaarden voor de Brexit-subsidies

 • De aanvrager kan aantonen dat er reeds voor Brexit (01.01.2021) een handelsrelatie was met het Verenigd Koninkrijk.

 • De aanvrager kan aantonen dat er een negatieve impact heeft plaatsgevonden (omzetverlies, stijgende kosten, …)

Voorbeelden van dossiers

 • Omwille van nieuwe wetgeving gerelateerd aan Brexit mag een bedrijf dat chemische producten naar het VK exporteert niet langer exporteren zonder een Britse juridische entiteit en vestiging op te richten. Voor het opstarten van deze ‘Ltd’ (het Britse equivalent van onze BV) wordt een project ingediend via de Brexit Adjustment Reserve. Alle kosten met betrekking tot dit project (juridisch en fiscaal advies, effectieve opstartkosten, de personeelskost ten bedrage van het aantal gespendeerde uren aan dit project, …) worden 80% tot 100% terugbetaald.

  Daarnaast plant het bedrijf ook werkbezoeken en sectoriële netwerkevents in het VK om relaties met bestaande partners te onderhouden en de dalende omzetcijfers terug op te krikken. Ze zetten ook bijkomend in op online advertising in het VK via social media. Het bedrijf heeft 5 voltijdse medewerkers in loondienst en kan voor alle reis-, verblijfs-, deelname-, promotionele- én personeelskosten een dossier via de Bijzondere Crisissteun Internationalisering Brexit indienen. Ze ontvangen een subsidie ten bedragen van 90% van alle kosten, met een maximaal plafond van 20.000 euro.

Zeker weten dat je geen opportuniteiten laat liggen?
Vraag dan een gratis subsidiescan aan en ontdek al je subsidiemogelijkheden.
A-Chief helpt je graag verder via info@a-chief.be of +32 3 361 81 91.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons