Levensduurverlenging maakindustrie


Wat is het?

Levensduurverlenging van materialen, producten en productonderdelen uit de maakindustrie.

Het gaat hierbij zowel om strategieën rond o.a. onderhoud, herstel, hergebruik, herbestemmen, als op het ontwerpproces, de materiaalkenmerken en de logistieke keten.

Het betreft gerichte experimenten die uitgevoerd worden met nauwe betrokkenheid van een onderneming. De experimenten kunnen kleinschalig en lokaal van aard zijn, maar moeten een leereffect op grotere schaal hebben. Samenwerking tussen verschillende partijen staat hierbij voorop.

Voor wie?

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een proefproject rond levensduurverlenging in de maakindustrie. Het partnerschap bestaat uit minstens 2 partners waarvan ten minste één onderneming. De andere partijen kunnen o.a. andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties zijn.

Subsidiebedrag?

De subsidie betreft max. € 100.000

Deadline & timing?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 april 2022. Het project start uiterlijk 6 maanden na toekenning en kan maximaal 24 maanden duren.

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons