Lancering nieuwe subsidies Oost-Vlaanderen


Oost-Vlaanderen wil circulaire en innovatieve projecten stimuleren binnen de provincie. Daarom heeft de overheid twee subsidies gelanceerd om projecten binnen deze thema’s financieel te ondersteunen. Een eerste subsidie is voor circulaire ketenprojecten. Een tweede steunt de bevordering van innovatie en professionalisering door de samenwerking tussen reguliere ondernemingen en maatwerkbedrijven.

Subsidie voor circulaire ketenprojecten

De subsidie voor circulaire ketenprojecten ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. Om kans te maken op deze subsidie heeft het project als doel om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren zodat minder grondstoffen worden verbruikt én minder CO2 wordt uitgestoten.

De focus kan daarbij zowel liggen op circulaire product- en procesinnovatie als op het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk.

WIE? 

Zowel partnerschappen van ondernemingen, lokale eenheden, kennisinstellingen als andere organisaties komen in aanmerkingen voor deze financiële steun. 

BEDRAG?

Er kan tot €25.000 opgehaald worden om het circulaire ketenproject financieel mee te ondersteunen.   

VOORWAARDEN?

  • De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt. Dit wil zeggen dat je tot 30 september 2022 een dossier kan indienen voor een project dat start in 2023.
  • De aanvrager moet projectverantwoordelijke zijn van het circulair ketensamenwerkingsverband
  • Het samenwerkingsverband omvat minstens twee partners, waarvan tenminste één kmo. Maatwerkbedrijven mogen niet deelnemen aan dit project.


Subsidie voor de bevordering en professionalisering

De samenwerking tussen reguliere ondernemingen en maatwerkbedrijven in Oost-Vlaanderen stimuleren om een product af te leveren dat creatief en vernieuwend is; dat is de doelstelling van deze subsidie.

Het eindresultaat van deze samenwerking moet een creatief en vernieuwend karakter hebben en bijdragen aan de professionalisering van kennis en vaardigheden zowel bij de reguliere ondernemingen als bij de maatwerkbedrijven.

WIE? 

Voor deze subsidie wordt de samenwerking tussen regulieren ondernemingen en maatwerkbedrijven gestimuleerd. Beide ondernemingen komen in aanmerking voor deze subsidie.

BEDRAG?

Er kan tot €25.000 opgehaald worden

VOORWAARDEN?

  • De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt. Dit wil zeggen dat je tot 30 september 2022 een dossier kan indienen voor een project dat start in 2023.
  • De aanvraag geldt voor één budgetjaar en eindigt op 31 december van het budgetjaar volgend op de aanvraag.
  • De samenwerking bevat minstens één maatwerkbedrijf en één reguliere onderneming. Er moet gezamenlijk gewerkt worden aan innovatie en professionalisering in de sociale economie.

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons