Zonesteun


Door te investeren in een afgebakende steunzone kunt u een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Dit gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd.

Een arbeidsplaats wordt als nieuw aanzien wanneer het totaal aantal werknemers door deze arbeidsplaats verhoogd wordt t.o.v. het gemiddeld aantal werknemers bekeken over de voorbije 12 maanden voor de aanvraag van de steun, vermeerderd met de andere door de investering reeds gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen. Al deze plaatsen worden uitgedrukt in voltijds equivalenten.

De arbeidsplaatsen mogen pas ingevuld worden nà indiening van de steunaanvraag, maar wel binnen de periode van 36 maanden na de voltooiingsdatum van de investering.

Deze nieuwe arbeidsplaats moet gedurende een termijn van 3 jaar behouden blijven. Dit betekent dat de arbeidsplaats gedurende deze termijn ononderbroken ingevuld moet zijn. Schorsing omwille van ziekte, loopbaanonderbreking of technische werkloosheid zorgen niet voor een onderbreking. Een verbreking van de arbeidsovereenkomst zorgt niet meteen voor een onderbreking van de invulling van de arbeidsplaats op voorwaarde dat deze plaats opnieuw ingevuld wordt.

Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost. Het geldt ook als er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming die anders mogelijk zou verdwijnen.

Deze steun kan worden gecumuleerd met het systeem van ploegen- en nachtpremies, met het systeem van de gedeeltelijke vrijstelling in de vorm van een algemene structurele lastenverlaging (IPA-korting) en met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen. Het kan echter niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen inzake doorstorting van bedrijfsvoorheffing zoals bijvoorbeeld bij overwerk en onderzoekers.

Vraag je gratis subsidiescan

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons