Ecologiepremie+, wat houdt dat in?


In onze voortdurende inspanningen om het veranderende klimaat en de bijhorende uitdagingen te counteren, zet de overheid sterk in op subsidies en steunmaatregelen die duurzaam en ecologisch ondernemen stimuleren. Bedrijven die investeren en inzetten op ecologische maatregelen kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen. Ontdek meer over welke mogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn.

Wat houdt de ecologiepremie+ in?

De Ecologiepremie+ is een subsidie waarmee de overheid bedrijven aanmoedigt om ecologische investeringen te doen die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.
De maatregel ondersteunt projecten die gericht zijn op energiebesparing, hernieuwbare energie, waterbeheer, materiaal- en grondstoffenbeheer en duurzame mobiliteit.

Welke parameters bepalen de grootte van de Ecologiepremie+?

De Ecologiepremie+ biedt bedrijven de mogelijkheid om een deel van hun kosten voor ecologische investeringen terug te krijgen.

Het exacte bedrag dat kan worden verkregen, is afhankelijk van:

·        de aard van de investering

·        de meerkost van de essentiële investeringsonderdelen

·        de categorieën: milieuvriendelijk, energiebesparend, hernieuwbaar

·        de ecoklasse/ecogetal

·        de milieu-impact

·        de grootte van het bedrijf

Over het algemeen kunnen bedrijven 30% tot 55% (kmo) of 15 tot 45% (go)  van hun investeringskosten terugkrijgen op de vermelde ecologische meerkost.

Wie kan de Ecologiepremie+ aanvragen? 

De Ecologiepremie+ is er voor bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest.
 Dit kunnen zowel kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) als grote ondernemingen zijn.

Wat zijn de voorwaarden van de Ecologiepremie+?

Om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie+, moet de investering voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals:

·        leiden tot een aanzienlijke milieuwinst.

·        gericht zijn op energiebesparing, hernieuwbare energie, waterbeheer, materiaal- en grondstoffenbeheer of duurzaam transport.

·        binnen een vooraf bepaalde periode worden uitgevoerd.

Welke projecten komen in aanmerking voor de Ecologiepremie+?

Enkel voor technologieën die opgenomen zijn in de limitatieve technologieënlijst kan een aanvraag ingediend worden. Voor aanvragen ingediend vanaf 15 maart 2023 duidde de overheid 47 technologieën af voor steun.

De technologieën zijn opgedeeld in drie categorieën en zes thema's:

-        Drie categorieën: milieutechnologie, energiebesparende technologie, hernieuwbare energie

-        Zes thema’s: koeling, transport, verlichting, warmte/verwarming, watergebruik, divers

Enkele voorbeelden zijn:

• de installatie van energie-efficiënte verlichtingssystemen om het energieverbruik te verminderen.

• het installeren van een nieuwe koelsysteem van producten op basis van bijvoorbeeld propaan, (iso)butaan, propyleen, ethyleen en ethaan

• de aankoop of leasen van elektrische vrachtwagens of de installatie van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

• het optimaliseren van productieprocessen om materiaal- en grondstofverspilling te verminderen.

Het installeren van zonnepanelen en warmtepompen valt hier niet onder vallen.

Waarop moet je letten bij de aanvraag van de Ecologiepremie+?

Je mag nog niet gestart zijn met de investeringen bij de indiening van je aanvraag. Pas de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend, mag je de investering opstarten of het leasingcontract ondertekenen.

De ecologie-investeringen moeten ook starten binnen de 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun en moeten binnen een termijn van 3 jaar na de beslissingsdatum beëindigd zijn.

Wanneer kan je de Ecologiepremie+ aanvragen? 

Dossiers voor de Ecologiepremie+ kunnen permanent aangevraagd worden.


Uiteraard zijn er nog subsidies die ecologisch, duurzaam en circulair ondernemen ondersteunen.

Lees hier meer over de verschillende subsidiemogelijkheden.

Nood aan een 1-op-1 gesprek om uit te maken waarvoor je bedrijf in aanmerking kan komen. Neem dan zeker contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende subsidiescan. Wij bekijken graag wat de mogelijkheden zijn.

Contacteer ons

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons