LAST CALL | Mis de laatste oproep voor Brexit-steun niet en dien tussen 7 en 28 september je project in


Met deze uitgebreide Brexit-subsidie wil FIT Vlaamse ondernemingen ondersteunen die geïmpacteerd zijn door de Brexit en die hun export en diensten naar de Britse markt willen herlanceren en/of nieuwe markten willen verkennen als alternatief of aanvulling voor hun export naar de UK.

Over welke bedragen gaat de Bijzondere Crisissteun Internationalisering?

Deze laatste oproep verdeelt maximaal 1.500.000 euro over de eerste 70 volledige dossiers die ingediend worden tussen 7 en 29 september 2023.   
Hierbij wordt gehandeld volgens het 'first come, first served'-principe. Je volgnummer wordt bepaald op basis van indiendatum en bepaalt je voorrang. Ontvankelijke en volledige dossiers die eerst zijn gekend, komen eerst in aanmerking voor de steun.

Het toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van uw onderneming en bedraagt 90% van de kosten, opgegeven in je dossier en door FIT weerhouden zijn.

  • van 2 t.e.m. 4 fte’s: forfaitaire subsidie van 10.000 euro *
  • van 5 t.e.m. 9 fte’s: maximaal 20.000 euro
  • van 10 t.e.m. 99 fte’s: maximaal 30.000 euro
  • > 100 fte’s: maximaal 50.000 euro

*De categorie 2 t.e.m. 4 VTE moet minstens 11.111 euro aanvaarde kosten aantonen om aanspraak te kunnen maken op het forfaitaire bedrag van 10.000 euro.  De andere categorieën hebben geen minimum aanvaarde kosten.

Wat zijn de voorwaarden van de Bijzondere Crisissteun Internationalisering?

-        Je bent een kmo of grote onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en
         hebt minstens 2 fte’s in dienst volgens je laatst neergelegde jaarrekening

-        Je krijgt voor het ingediende project geen andere financiële tegemoetkoming van een
         overheid.

-        Je kan aantonen dat je als onderneming al voor 1 januari 2021  een handelsrelatie had met
          het VK
en kan met concrete cijfers bewijzen dat je onderneming geimpacteerd is door de
          Brexit.

Alle ingediende projecten en kosten moeten uiterlijk tegen 31 december 2023 aangetoond en beëindigd zijn. Het project dat je indient mag maximaal 9 maanden duren en moet afgerond zijn voor 31 december 2023.

Welke kosten komen in aanmerking voor de Bijzondere Crisissteun Internationalisering?

Enkel kosten die gemaakt worden na indiening van je dossier komen in aanmerking.

Deze kosten komen in aanmerking voor de Brexit-subsidie:

·        Personeelskosten van eigen fte’s voor bedrijfsactiviteiten die toe te wijzen zijn aan je
         Brexit-project (let wel: dit kan maar voor maximaal 20% in de aanvaarde kostenraming)

·        Reis- en verblijfkosten in functie van prospectiereizen (zowel binnen als buiten de EER);

·        Beurs- en eventkosten (zowel binnen als buiten de EER)

·        Kosten voor certificatie Problemen met intellectueel eigendom

·        Verhoogde douane- en of transportkosten

·        Advieskost van externe consultant

·        Meerkost voor VISA-werknemers

·        Ontwikkelen of aanpassen van je internationale bedrijfscommunicatie (sociale media,
           website bedrijfsfilm, …);  

·        …

Investeringen in vastgoed , kosten eigen aan de gewone bedrijfswerking of kosten die gemaakt zijn voor de indiening van je aanvraag, komen niet in aanmerking.

Er kunnen maximaal 3 projectaanvragen ingediend worden. Een project kan echter verschillende onderdelen bevatten die onder dezelfde noemer vallen. Zo kan er bijvoorbeeld binnen het project ’marktdiversificatie’ een beursdeelname in Duitsland gecombineerd worden met prospectiereizen naar de Verenigde Staten, Japan en Spanje.

Ondernemingen die eerder 10.000 euro ontvingen van FIT als ‘Bijzondere Exportsteun Brexit’ kunnen nog maximaal 2 dossiers indienen.

Meer weten over deze Brexit Crisissteun?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze Bijzondere Crisisteun Internationalisering?

Contacteer ons vrijblijvend via info@a-chief.be of via +32 3 361 81 91

GRATIS SUBSIDIESCAN

A-Chief adviseert dagelijks ambitieuze ondernemers door hen wegwijs te maken in het complexe subsidielandschap. We detecteren subsidiekansen, schrijven ijzersterke en onderbouwde dossiers en ontzorgen bedrijven in het volledige subsidietraject van a tot z.  We verzilveren graag voor elke ondernemer de financiële boost die hun groei, innovatie en ambitie onderbouwt, hun concurrentiepositie verstevigt of hun onderneming futureproof maakt.  www.a-chief.be

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons