NIEUW: steun voor innovatieve ontwikkelingsprojecten die richting productie gaan (TRL-8)


Ben je overtuigd van de haalbaarheid van je innovatieve idee en wil je overgaan tot concrete uitwerking. Dan kan je beroep doen op steun voor ontwikkelingsprojecten voor innovaties waarbij bijkomende kennis en vaardigheden nodig zijn en waaraan uitdagingen en risico’s verbonden zijn.

De subsidie voor ontwikkelingsprojecten focust zich op nieuwe of vernieuwende producten, diensten of technologieën die nog in de startblokken staan. Eens je ontwikkeling al ver gevorderd is, kan je geen beroep meer doen op subsidies.

Vlaio lanceert nu een subsidieoproep voor projecten die al verder in hun ontwikkeling staan en zich bevinden tussen 'development' en 'productie'. Ook gekend als de fase tussen TRL4-7 en TRL8-9, waarbij TRL staat voor Technology Readiness Levels.

Wanneer komt een project in een verre ontwikkeling in aanmerking voor deze nieuwe call innovatiesteun?

Om duidelijk afgelijnde onzekerheden rond je innovatief product, dienst of technologie weg te werken, is het vaak noodzakelijk extra kennis te vergaren voor je je innovatie uitwerkt tot het gewenste niveau. Het kan daarvoor een meerwaarde zijn om je ontwikkeling uit te testen in een real life setting.

Deze projecten evolueren richting TRL- 8 en beschrijven wat er nog dient te gebeuren alvorens de markt effectief te betreden. 

Wat zijn de voorwaarden om een ontwikkelingsprojecten in deze call in te dienen?

·  Het project moet nog voldoende uitdagingen en risico’s bevatten en het testen in een realistische gebruiksomgeving moet je nieuwe en noodzakelijke inzichten en bijkomende kennis opleveren.

·  Na het testen en voor het vermarkten van je innovatie moet er nog een vervolgtraject met feedbackronde zijn. Dit natraject bestaat uit acties nodig om de ontwikkeling te commercialiseren op basis van kennis en inzichten verworven tijdens het testen van het ingediende project.

Verder zijn ook de  standaardcriteria van toepassing zoals bij een ‘klassiek’ ontwikkelingsproject aan de start van de TRL's.

Inhoudelijke voorwaarden voor ontwikkelingsprojecten richting TLR-8?

·  Een onderbouwde en realiseerbare businesscase (marktanalyse en marktpositionering van het bedrijf na de innovatie, kosten/baten) die leidt tot een economische (investeringen en/of tewerkstelling) en/of maatschappelijke meerwaarde voor Vlaanderen, dankzij de beschikbare expertise.

·  De ontwikkeling moet nieuw zijn voor het bedrijf en voor de specifieke sector. Nieuwe kennis moet opgebouwd worden om belangrijke uitdagingen te tackelen en het project moet verder gaan dan standaard engineering en dan het verbeteren van bedrijfseigen know-how.

·  Er moet een valorisatie in Vlaanderen zijn (economische hefboom > 10)

·  De projectperiode heeft een duur van maximaal twee jaar en start ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

·  De oproep staat open voor alle domeinen, sectoren of kennisgebieden

·  Een klimaatplan is verplicht voor grote ondernemingen en voor energie-intensieve bedrijven

·   Een kasstroomplan is verplicht voor kmo’s die langer dan 3 jaar bestaan en voor OIM’s (ondernemingen in moeilijkheden) met een remediëringsplan.

Voor deze specifieke oproep voor steun aan ontwikkelingsprojecten richting TRL-8 zijn er nog een aantal bijkomende criteria: 

·        ‘Klassieke’ O&O-projecten die aan de start staan van hun ontwikkeling komen binnen deze oproep niet voor steun in aanmerking.  

·        Projecten die nog geen O&O-steun genieten komen ook voor deze oproep in aanmerking.

·        Projecten mogen starten vanaf 1/10/2023.  De duur van de afschrijving van de investeringen en de activiteiten die moeten uitgevoerd worden, bepalen de projectduur.

Wie kan er steun voor een ontwikkelingsproject voor TRL-8 aanvragen?

Alle ondernemingen, non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met respectievelijk operationele en/of economische activiteiten in het Vlaamse Gewest.

Over welke bedragen gaat deze nieuwe oproep voor ontwikkelingsprojecten?

Het budget voor deze oproep is voorlopig vastgesteld op  10 miljoen euro.
De maximale steun per project is 3 miljoen euro.  

Het basissteunpercentage is 25% van de aanvaarde projectbegroting (personeels-, overhead- en werkings-, rechtstreekse investeringskosten en externe prestaties).

Dit wordt verhoogd voor projecten

* met een samenwerkingsverband (+10%),
* voor middelgrote (+10%) en
kleine ondernemingen (+20%).

Een onderneming kan maar 1 project indienen voor deze specifieke oproep.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Indienen kan van 28 september 2023 tot 30 september 2024 (tenzij de middelen vroeger uitgeput zijn). Vooraf aanmelden is een must.

Meer weten over deze nieuwe innovatiesteun voor ontwikkelingsprojecten?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze innovatiesteun?

Contacteer ons vrijblijvend via info@a-chief.be of via +32 3 361 81 91

GRATIS SUBSIDIESCAN

A-Chief adviseert dagelijks ambitieuze ondernemers door hen wegwijs te maken in het complexe subsidielandschap. We detecteren subsidiekansen, schrijven ijzersterke en onderbouwde dossiers en ontzorgen bedrijven in het volledige subsidietraject van a tot z.  We verzilveren graag voor elke ondernemer de financiële boost die hun groei, innovatie en ambitie onderbouwt, hun concurrentiepositie verstevigt of hun onderneming futureproof maakt.  www.a-chief.be

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons