Schaalklaar: Nieuwe subsidie voor jonge innovatieve bedrijven die willen groeien


Schaalklaar is een nieuwe subsidie die VLAIO lanceert om jonge en innovatieve starters te boosten in hun groei en transitie naar innovatieve scale-up.

Om als ambitieuze starter je bedrijf voor te bereiden en doordacht te loodsen naar de volgende groeifase zijn er heel wat kosten. Met de steun van de Schaalklaar-subsidie kan je een groot deel van die kosten absorberen.

Welke kosten en investeringen vallen onder de Schaalklaar-subsidie?

Opschalen gaat gepaard met investeringen en noodzakelijke kosten om gewapend en met voldoende bagage de volgende fase van je groei in te zetten.

Onderstaande kosten voor het schaalklaar maken van je onderneming komen in aanmerking:

·       Het uitbouwen en aanwerven van een competent en complementair team

·       Het produceren van een voldoende voorraad van je product en/of het investeren in noodzakelijke productiecapaciteit om groei mogelijk te maken.

•    Investeringen in buitenlandsemarktontwikkeling en marketingactiviteiten

•    Opzetten en implementeren van concrete werkprocessen en passende IT-systemen en automatisaties

•    Investeren in datamanagement: automatisch bijhouden, verwerken en rapporteren van commerciële, operationele en financiële data. 

•    Investeringen om te voldoen aan normen, labels, accreditaties, registraties of andere wettelijke verplichtingen

•    Opleidingen en algemene kennisverwerving met betrekking tot het project.

•    Brutosalarissen en personeelskosten voor betrokken teamleden, in verhouding tot de bestede tijd aan de gesubsidieerde activiteiten.

•    Afschrijvingskosten voor de aankoop van materiaal in het kader van het project (i.c. roerende goederen)

•    De huur of leasing van lokalen, apparatuur, infrastructuur, …

•    Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen noodzakelijk voor het project

•    Operationele kosten (bv. softwarekosten)

•    Werving- en selectiekosten voor het vinden van een geschikt teamlid

·    Inwinnen van extern advies met betrekking tot informatisering en automatisering, marktontwikkeling en - ondersteuning en juridisch advies gelinkt aan je project.

Welke kosten worden niet weerhouden?

Kosten en activiteiten die steunbaar zijn via haalbaarheidsstudies, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten komen niet in aanmerking.   Ook kennisverwervende activiteiten (zowel technologisch als niet-technologisch) die bijdragen tot de ontwikkeling en validering van resultaten, komen niet in aanmerking.

Hoeveel  bedraagt de subsidiesteun via Schaalklaar?

De steun bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten die minimaal 500.000 euro vertegenwoordigen. Het subsidiebedrag is geplafonneerd tot 350.000 euro over een projectduur van minimaal 1 en maximaal 3 jaar.

De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de datum van indiening van de steunaanvraag. 

De uitbetaling van de subsidie is afhankelijk van het behalen van de mijlpalen aangegeven in het projectplan. Daarom dien je in je projectplan minstens 2 jaarlijks meetbare mijlpalen te definiëren.

Wat zijn de voorwaarden van Schaalklaar?

Er zijn uiteraard ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om een steunaanvraag in te dienen.

·       Je onderneming is minstens 1 jaar actief en mag maximaal 5 jaar oud zijn op het beslissingsmoment voorzien eind 2024. Bedrijven opgericht voor januari 2020 zijn dus uitgesloten. Let op, de leeftijd van de onderneming wordt bepaald door het oudste verbonden ondernemingsnummer (meer dan 50% aandeelhouder of stemrecht);

·       Je bent volgens de Europese kmo-definitie een kleine onderneming met rechtspersoonlijkheid en een operationele vestiging in Vlaanderen;

·       Er zijn minstens 2 actieve vennoten en de oprichters hebben minstens 51% van de onderneming in handen;

·       De onderneming kan beroep doen op een multidisciplinair team van minstens 4 VTE (inclusief vennoten);

·       De onderneming is omkaderd door een Raad van bestuur of Raad van advies.

·       Je onderneming heeft een groot potentieel en overeenstemmende ambitie dat een weloverwogen projectplan met een inspanning van minimum € 500.000 vraagt;

·       Je beschikt over een competent team en omkadering;

·       Je hebt een eerste omzet gerealiseerd of beschikt over een LOI van één of meer klanten beschikken.

Verder is het belangrijk dat de bedrijfsvoering positief bijdraagt aan een beter klimaat, een groenere economie of de overgang naar de circulaire economie mogelijk maakt.

Hoe verloopt de aanvraag voor de Schaalklaar-subsidie?

De oproep Schaalklaar opent op 1 mei en bestaat uit 2 fasen:

-  een verplichte vooraanmelding  van 1 mei tem. 31 juli 2024 - 12.00 uur

-   een definitieve steunaanvraag (enkel bij goedkeuring vooraanmelding en in te dienen van 27 mei tem. 5 september 2024 – 12.00 uur

Op basis van de vooraanmelding en een eventueel een toelichtingsgesprek krijg je advies over het al dan iet verder uitwerken van je definitieve steunaanvraag.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Je aanvraag wordt geëvalueerd op basis van de globale appreciatie en impact van je project op de transformatie van je onderneming en op de Vlaamse economie.

Je dossier word beoordeeld op basis van 6 criteria en wordt daarna gerankt op basis van de behaalde score. 

  • kwaliteit van het team
  • graad van innovatie
  • potentieel
  • plan van aanpak
  • maatschappelijke impact
  • stimulerend effect van de subsidie.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze nieuwe subsidie?

Neem gerust contact op met ons team. Wij bekijken graag wat jouw mogelijkheden zijn.

Onze experts vertalen jouw ambitie in een ijzersterke subsidieaanvraag en begeleiden je tijdens het hele traject ervan.

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons