Nieuwe oproep: Bijzondere Crisissteun Internationalisering Brexit


Nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de Brexit Adjustment Reserve (BAR) van de EU.

Heb je als Vlaamse exporteur negatieve gevolgen ondervonden ten gevolge van de Brexit? Hiervoor is de nieuwe subsidie bijzondere crisissteun internationalisering Brexit door Flanders Investment & Trade in het leven geroepen. Deze aanvraag is geldig voor projecten die deze negatieve invloed moeten verkleinen. Deze subsidie helpt zowel ondernemingen die willen inzetten op de Britse markt en/ of nieuwe markten gaan aanboren als alternatief of aanvulling.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op deze bijzondere crisissteun Internationalisering Brexit.

Je kan aantonen dat je onderneming al voor 1 januari 2022 een handelsrelatie had met het Verenigd Koninkrijk én dat de Brexit een negatieve impact heeft op je export- en bedrijfsresultaten.

Dit kan zijn door

 • Daling van uw export naar het Verenigd Koninkrijk; 
 • Meerkosten omwille van Britse certificaten (UKCA, UK-Reach, (Fyto)sanitair, … );
 • Problemen met intellectueel eigendom;
 • Meerkosten in verpakking;
 • Stijgende transportkosten;
 • Stijgende douanekosten;
 • Meerkosten voor aanvraag van een Brits btw-nummer en Britse btw-aangifte;
 • Meerkosten voor visa van werknemers
 • ...

-        Het project van de subsidieaanvraag mag maximaal 9 maanden in beslag nemen en moet afgerond zijn voor 31 december 2023

-        Je hebt minstens twee voltijdsequivalenten tewerkgesteld binnen deze onderneming volgens de meest recente neergelegde jaarrekening.

-        Je onderneming  beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een KMO of aan de definitie van een grotere onderneming.

-        De exploitatiezetel van je onderneming is gelegen in het Vlaams Gewest.  

-        Je onderneming krijgt voor dit project geen bijkomende financiële tegemoetkoming van andere internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.

-        Je beschikt over een Belgisch ondernemingsnummer

-        Je onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving
-        Je onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

Volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie

-        Wanneer je na 1 januari 2021 gestart bent met de export naar het verenigd Koninkrijk.

-        Als je behoort tot een onderneming met één van de volgende NACE-BEL-code 2008: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1 (zie ook lijst met uitgesloten sectoren);

-        Ondernemingen die zich in de rechtstoestand bevinden van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

-        Bij een lopende sanctie binnen FITHoeveel bedraagt de subsidie crisisteun Internationalisering Brexit? 

-        Het subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van je onderneming 

 • Van 2 t.e.m. 4 VTE (personeel): forfaitaire subsidie van 10.000 euro;
 • Van 5 t.e.m. 9 VTE (personeel): maximale projectsubsidie van 20.000 euro;
 • Van 10 t.e.m. 99 VTE (personeel): maximale projectsubsidie van 30.000 euro;
 • Vanaf 100 VTE (personeel): maximale projectsubsidie van 50.000 euro.

-        Het subsidiebedrag bedraagt 90% van de door FIT aanvaarde kosten, opgegeven in je subsidiedossier.

Voorbeelden van kosten die worden aanvaard bij deze subsidie: 

 • Personeelskosten van eigen werknemers (werkzaamheden op bedrijfsactiviteiten die toe te wijzen zijn aan Brexit);
 • Reis- en verblijfkosten in het kader van prospectiereizen (zowel binnen als buiten de EER);  
 • Beurs- en eventkosten (voor zowel binnen als buiten de EER);
 • Certificatiekosten;  
 • Externe consultancykosten;
 • Douanekosten;  
 • Kosten voor internationale bedrijfscommunicatie (sociale media, website, …);  
 • …  

Voorbeelden van kosten die niet worden aanvaard bij deze subsidie: 

 • Investeringen in onroerend goed;
 • Kosten die voor de indiening van je  aanvraag reeds gemaakt werden om je bedrijf aan te passen aan de gevolgen van Brexit;
 • Kosten die betrekking hebben op de klassieke bedrijfswerking.

Goed om te weten over deze Bijzondere Crisissteun Internationalisering Brexit: 

 • Het aandeel personeelskosten in de aanvaarde kostenraming kan maximaal 20% bedragen;
 • De categorie 2 t.e.m. 4 VTE moet minstens 11.111 euro aanvaarde kosten aantonen om aanspraak te kunnen maken op het forfaitaire bedrag van 10.000 euro. 
 • De andere categorieën hebben geen minimum aanvaarde kosten.        
 • Er kunnen maximaal 3 projectaanvragen ingediend worden.
 • De steun voor een bijkomend project enkel kan toegewezen worden als het voorgaande project tussentijds positief werd geëvalueerd.
 • Ondernemingen die eerder 10.000 euro ontvingen van FIT als ‘Bijzondere Exportsteun Brexit’ kunnen nog maximaal 2 dossiers indienen.
 • Een project kan verschillende initiatieven omvatten. Zo kan er bijvoorbeeld binnen het project ’marktdiversificatie’ een beursdeelname in Duitsland gecombineerd worden met prospectiereizen naar de Verenigde Staten, Japan en Spanje. In dit voorbeeld zijn er binnen 1 project 4 verschillende initiatieven.

Wanneer vraag ik de Bijzondere Crisissteun Internationalisering Brexit aan? 

De aanvraagperiode loopt van van 19 december 2022 tot 15 februari 2023

Nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de Brexit Adjustment Reserve

Hulp nodig?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de  Bijzondere Crisissteun Internationalisering Brexit? Heb je geen tijd om je te verdiepen in alle randvoorwaarden en formulieren?

Neem contact op met A-Chief via 03 361 81 91 of info@a-chief.be.

En check meteen al je subsidie-opportuniteiten met een gratis subsidiescan.

Gratis subsidiescan

Stel je kandidaat

Aanbevolen voor jou

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons