Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & ontwikkeling

Elke ondernemer heeft de ambitie om steeds opnieuw bedrijfsprocessen te verbeteren en zo de marktpositie van zijn onderneming te verstevigen. Om de concurrentie een stap voor te blijven is onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk. Maar kwalitatief onderzoek is peperduur, daarom wil de Vlaamse overheid ondernemingen financieel ondersteunen bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Er bestaan verschillende subsidies voor financieren van onderzoek en ontwikkeling. A-Chief lijst deze voor jou op.

Samengevat

Ontwikkelingsproject


​​​Voor?
Ondersteuning bij het onderzoek en ontwikkeling van een innovatief project

Subsidiebedrag?
Min. €100.000 tot max. €1.000.000

80% vrijstelling bedrijfsvoorheffing 

Voor?
Tewerkstelling onderzoekers en researchers


​​​​​​​Subsidiebedrag?

Max.80% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers

O&O Haalbaarheidsstudie


​​​​​​​Voor?

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie als voorbereiding op een innovatief vervolgtraject

Subsidiebedrag?
Tot max. €50.000

Ontwikkelingsproject

Veel ondernemers hebben fantastische ideeën rond hoe ze binnen hun bedrijf vernieuwend en slimmer kunnen werken, maar vaak blijft de concrete uitwerking van deze projecten uit omdat ze niet over de nodige of de juiste expertise, tijd en middelen beschikken. De overheid ondersteunt daarom ontwikkelingsprojecten waarbij bedrijven advies en financiële steun kunnen krijgen voor het verwerven van kennis en voor het marktklaar maken van de ontwikkeling.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Bedrijven die researchers te werk stellen kunnen een vrijstelling van 80% op de bedrijfsvoorheffing van hun lonen aanvragen. De FOD Financiën beperkt deze vrijstelling wel tot onderzoekers met een specifiek master- of bachelordiploma en ook aan het onderzoeks- of ontwikkelingsproject zijn een aantal voorwaarden verbonden. Naast fundamenteel of industrieel onderzoek komt het ontwikkelen van software ook in aanmerking.

O&O Haalbaarheidsstudie

De Vlaamse overheid ondersteunt de uitvoering van een haalbaarheidsstudie die kadert in een innovatief groeitraject. Ondernemers hebben vaak goeie ideeën rond het verbeteren van bedrijfs- of productieprocessen, maar zijn niet zeker of het ook effectief haalbaar en winstgevend is in de praktijk. Bedrijven kunnen met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie de risico’s en opportuniteiten beter inschatten en bepalen of het project op lange termijn voor succes, winst en groei zal zorgen.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Ontdek welke subsidie het beste past bij jouw project

Heb je geen idee voor welke subsidies jouw bedrijfsplannen in aanmerking komen?
​​​​​​​
A-Chief voert voor jouw bedrijf een gratis subsidiescan uit. We gaan in dialoog om de opportuniteiten na te gaan, nu en in de toekomst. Zo vinden we een perfecte match tussen jouw projecten en de meest aansluitende subsidie.

Gratis Subsidiescan

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Geen tijd om je te verdiepen in subsidies? Laat ons je helpen en laat geen geld liggen!

Contacteer Ons